تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۰۸:۴۳:۴۸
کدمطلب: 516041
فرار يكي از متهمان پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان

پايگاه خبري تحليلي پارسينه

در پي درج مطلب در پايگاه خبري تحليلي پارسينه به تاريخ  8آبان96 با عنوان «فرار يكي از متهمان پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان» پاسخ صندوق ذخيره فرهنگيان به شرح زير است:

در حالي يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با استناد به گزارش تحقيق و تفحص از فرار يكي از متهمان پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان با 500 ميليارد بدهي سخن مي گويد كه بدهي مذكور تسهيلات پرداختي بانك سرمايه است كه عده اي تا قبل از دستگيري مديرعامل سابق بانك سرمايه، به شدت از وي حمايت كرده و مخالف سرسخت تغيير او بودند.

بنابراين صندوق ذخيره فرهنگيان نه تنها از روشن شدن واقعيات نگران نيست بلكه از آن استقبال هم مي كند اما فرار به جلو برخي از افراد در آستانه انتشار گزارش تحقيق و تفحص، جاي تامل دارد.

لازم به ذكر است كه در خصوص صحبت هاي نماينده محترم مجلس درباره افراد بازداشت شده و يا هر عنوان ديگر، صلاحيت بررسي و اظهار نظر در اين باره در اختيار نهادهاي ذيربط است.

آقاي كوچكي نژاد همچنين در حالي ميزان تخلفات را بالاي 14 تا 15 هزار ميليارد تومان اعلام كرده كه عمده اين ارقام مربوط به بانك سرمايه است و نحوه ارتباط موسسه و بانك سرمايه براي افكار عمومي و به ويژه فرهنگيان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان به صورت شفاف اطلاع رساني شده است. بر اين اساس، كل سهام شركت هاي تابعه صندوق ذخيره فرهنگيان در بانك سرمايه به ارزش دفتري ٢١٨ ميليارد تومان و معادل حدود 47 درصد از سهام بانك است كه اين رقم كمتر از ٥ درصد دارايي 4416 ميليارد توماني (به ارزش دفتري) مجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان در اسفند 1395 است. بنابراين مطالبات بانك سرمايه(8 هزار و يا 13 هزار و يا هر رقم ديگري)، دارايي سهامداران موسسه نبوده و متعلق به سپرده گذران بانك است كه در اين رابطه با توجه به تعهد بانك مركزي، نگراني خاصي وجود ندارد و بهتر است حاميان مديرعامل قبلي بانك سرمايه نگران وضعيت خود باشند.

بنابراين در صورت بازگشت تمامي مطالبات اين بانك، قطعا اين ارقام به حساب فرهنگيان عضو موسسه واريز نخواهد شد و افرادي كه ادعا مي كنند بازگرداندن مطالبات بانك سرمايه به معني بازگشت آن به جيب فرهنگيان است كاملا اشتباه مي كنند.

جهت تنوير افكار عمومي به اطلاع مي رساند كه در مجموع ارزش دفتري دارايي هاي موسسه شامل واريزي اعضا، واريزي دولت و سود حاصل از فعاليت هاي اقتصادي4416 ميليارد تومان است. بر اين اساس از ابتداي تاسيس موسسه تا پايان اسفند 1395 اعضاي موسسه بيش از 1572 ميليارد تومان حق عضويت به حساب موسسه واريز كرده اند و ميزان واريزي دولت فقط 635 ميليارد تومان است. در همين حال فعاليت هاي اقتصادي موسسه به سودآوري 4074 ميليارد توماني انجاميده كه نزديك به دوبرابر جمع واريزي اعضا و دولت است. همچنين در طول 21 سال گذشته، بيش از 1865 ميليارد تومان در قالب سهم الشركه به حساب بازنشستگان واريز شده است.

هيات اجرايي كميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در طول يكسال گذشته قريب به 100 هزار برگ سند از موسسه و شركت هاي تابعه را بررسي كرده و همه اركان موسسه با آنها همكاري لازم را داشته اند. بنابراين موسسه هيچ گونه نگراني از بابت انتشار اين اسناد ندارد و همواره از تحقيق و تفحص در راستاي حفظ منافع فرهنگيان استقبال كرده اما انتشار ناقص و جهت دار اين اسناد و اطلاعات را در راستاي منافع اعضا نمي داند.

در كنار بررسي هيات تحقيق و تفحص، صندوق ذخيره فرهنگيان نيز پيگير مطالبات بانك و ساير شركت هاي تابعه بوده و به هيچ عنوان در زمينه حفاظت از منافع فرهنگيان كوتاهي نمي كند. در اين راستا در طول يكسال گذشته بيش از 15 مورد شكايت رسمي عليه بدهكاران صورت گرفته است.

مطمئنا شفاف سازي و تنوير افكار عمومي و اعاده حقوق فرهنگيان عضو موسسه، با غرض ورزي سياسي امكان پذير نيست و قشر فرهيخته فرهنگي در تشخيص سره از ناسره آگاهانه عمل خواهد كرد. از اين روست كه فرهنگيان عضو موسسه به ساختگي بودن اين فضا كاملا آگاه بوده و به رغم هجمه هاي متعدد عضويت فرهنگيان طي سه سال اخير از 75 درصد به حدود 90 درصد رسيده است زيرا فرهنگيان محترم به خوبي مي دانند كه صندوق به تعهدات خود در برابر اعضا پايبند است. در اين راستا از مهر 1395 تا خرداد 1396 و در زماني كه موسسه با چالش روبرو بوده به هيچ عنوان از تعهدات خود در قبال اعضا غافل نمانده و بيش از 367 ميليارد تومان سهم الشركه به حساب بازنشستگان واريز كرده است

به اشتراک بگذارید :