تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۰۸:۵۱:۱۸
کدمطلب: 516077
جاده يك طرفه ارتباط خانه و مدرسه

روزنامه شهرآرا

درپي درج مطلب درروزنامه شهرآرا به تاريخ 24مهر96 با عنوان «جاده يك طرفه ارتباط خانه و مدرسه» پاسخ دفتر انجمن اوليا و مربيان به شرح زير است:

اين دفتر با انجام مطالعات و پژوهش‌هاي لازم آسيب‌ها ، موانع و چالش‌هاي موجود بر سر راه  انجمن‌هاي اولياومربيان را شناسايي نموده و درتعامل با اولياي دانش‌آموزان تلاش كرده تا با تشكيل ، توسعه و تقويت انجمن اوليا و مربيان نقش آنان را درفرآيندهاي آموزشي‌وپرورشي مدارس تعريف و تبيين نمايد، براساس شرح وظايف مصوب انجمن اولياومربيان وظيفه دارنددربرنامه‌ريزي‌هاي آموزشي‌وپرورشي، همكاري و مشاركت در اجرا و نظارت بر فرايندهاي اجرايي مدرسه فعاليت نمايند، از جمله مواردي كه رابطه ميان اوليا و مربيان را از حالت يك طرفه بودن دور مي‌كند و تعاملي دو سويه را ايجاد مي‌كند بسترسازي براي فراهم آوردن زمينه مشاركت تخصصي و مهارتي والدين از طريق تشكيل كار گروه‌هاي سه‌گانه تخصصي و مهارتي است كه زمينه را براي حضور و مشاركت واقعي و حداكثري والدين فراهم مي‌آورد.

همچنين يكي از  دغدغه‌هاي پيش‌روي انجمن اولياومربيان فاصله موجود ميان حوزه صف تا ستاد و عدم حضور والدين در تصميم‌گيري‌هاي آموزشي‌وپرورشي در سطوح استاني و منطقه‌اي بود و جريان ارتباط اداري و از بالا به پايين را به ذهن متبادر مي‌كرد كه با طراحي و تشكيل شوراهاي انجمن اولياومربيان كه مانند حلقه‌هاي اتصال ميان انجمن‌ مدارس با ساختار اداري آموزش ‌و پرورش در سطوح مياني تا ستاد عمل مي‌كنند اين دغدغه رفع گرديد،اين شوراها توانسته اند نقش اولياي دانش‌آموزان را در برنامه‌ريزي‌هاي منطقه‌اي و استاني  تبيين نموده و فاصله ميان حوزه ستاد تا صف را كاهش دهند و زمينه را براي ارائه پيشنهادات و نظرات اصلاحي به برنامه ريزان فراهم آورند.

معذالك اين دفتر با پذيرش اين نكته كه  در حوزه اجرا به علت عدم تعامل مناسب ميان مديران مدارس با والدين و عدم توجه به نقش و جايگاه انجمن، گاهي اهم فعاليت هاي انجام شده به سمت دريافت كمك‌هاي مالي سوق مي‌يابد تلاش مي‌كند كه وضعيت موجود را آسيب شناسي نموده و تدابير مناسبي را براي رفع موانع ومشكلات اتخاذ نمايد، بديهي است در صورتي كه مديران مدارس انجمن‌ها را تهديدي براي حوزه اختيارات مديريتي خود تصوركنند و بدون رويكرد مشاركت پذيري فعاليت نمايند تمامي اهداف از قبل پيش‌بيني شده به ثمر نخواهند نشست، اميد است با آموزش هاي ضمن خدمت با محتواي بهره مندي از مهارت‌هاي كلامي وآموزه‌هاي روابط عمومي و تبيين اهميت جايگاه انجمن‌ها بتوان از گسست ميان مدارس و اوليا جلوگيري نمود، در اين ميان نقش مطبوعات و همراهي رسانه‌هاي عمومي جهت شفاف سازي و انعكاس واقعيات و پرهيز از سياه نمايي‌ها مي‌تواند در تنوير افكار عمومي موثر باشد

به اشتراک بگذارید :