پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ ۰۹:۰۵:۰۰
کدمطلب: QHPCCZxe
يارانه اختصاصي به چاپ كتبي درسي بالا مي رود ، استاندارد كتاب ها پايين مي آيد

روزنامه هنرمند

در پي درج مطلب در روزنامه هنرمند مورخ24/6/95 با عنوان « يارانه اختصاصي به چاپ كتبي درسي بالا مي رود ، استاندارد كتاب ها پايين مي آيد » جوابيه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي اين وزارتخانه به شرح زير است: كتاب هاي درسي جهت استفاده يك سال تحصيلي با صرف كاغذ 70 گرمي داراي استاندارد قابل قبول در سطح جهاني از محل كاغذ وارداتي و داخلي توليد مي شوند . استفاده از كاغذ توليد داخلي همواره از اهداف اين سازمان بوده و باتوجه به ظرفيت كارخانجات داخلي بخشي از كاغذ مصرفي از آنها خريداري و مورد استفاده قرار مي گيرد . عليرغم تعهد شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران مبني بر افزايش كيفيت كاغذ در حد استانداردهاي مورد قبول اين سازمان و تحويل به موقع آن متناسب با برنامه زمانبندي توليد كتاب طبق قراردادهاي منعقده با چاپخانه ها ، متاسفانه تا كنون اين امر محقق نشده و اين موضوع موجب كاهش كيفيت در تصوير و صحافي برخي كتابها به جهت نوع كاغذ شده است كه با مذاكرات اخير با ايشان قول افزايش كيفيت كاغذ خود را داده اند كه در صورت تحقق و افزايش توليد كاغذ مورد نظر ، ميزان استفاده از كاغذ داخلي افزوده خواهدشد .

استاندارد كيفي كاغذ وتاثير آن بر سلامت دانش آموزان نياز به نظرات كارشناسانه علمي و مستند دارد ، لذا چنانچه نماينده مردم محترم مجلس اطلاعات و مستنداتي بيش از آنچه توسط اين سازمان و چاپخانه هاي طرف قرارداد كه طي سالها مطالعه و تجربه كسب شده دراختيار دارند مي توانند با تبادل آن اين سازمان را در بهبود كيفي و استاندارد سازي كتاب درسي مساعدت نمايند .

لازم به ذكر است كه يارانه كتاب درسي طي سالهاي اخير هيچگونه افزايشي نداشته است .

به اشتراک بگذارید :