پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۱۰:۲۵:۴۱
کدمطلب: 8TrC6OTS
كتاب ها خالي از درس صرفه جويي آب

روزنامه سايه

 در پي درج مطلب در روزنامه سايه مورخ24/6/95 با عنوان « كتاب ها خالي از درس صرفه جويي آب » جوابيه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي اين وزارتخانه به شرح زير است:

ضمن تشكر از اظهار نظر استاد ارتباطات و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي درخصوص جايگاه كتابهاي درسي وتاثير آنها در جامعه ، اقدامات اين سازمان درباره نحوه پرداختن به موضوع « آب » دركتابهاي درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري به شرح جدول ذيل تقديم مي شود

نحوه پرداختن به موضوع آب دركتاب هاي درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري

دوره

كتاب

پايه

درس /فصل/ صفحه

اقدامات انجام شده

پيش دبستاني

راهنماي برنامه

فعاليت هاي

آموزشي و پرورشي

 

صفحه 33/ هدف يازدهم

درخصوص محيط زيست ،‌ علاقه و انس با طبيعت و

موضوع آب و صرفه جويي آن مي باشد

 

كاركودك

 

صفحه 21

درسي به نام نعمت هاي خدا درباره طبيعت و آب به

عنوان پديد هاي الهي بحث مي كند

كاركودك

 

صفحه 6 و 8

با عنوان درست مصرف كردن آب و نقش آب در

محيط زيست مطالبي درخصوص حفظ و مصرف

بهينه آب

ابتدايي

فارسي

اول

نگاره ها و نشانه ها

طرح اهميت و ارزش آب

دوم

صفحات 28-30

باعنوان تمييز باش و عزيز باش مباحث بهداشتي طرح

مي شود

فارسي صفحه 102 درس شانزدهم

باعنوان پرواز قطره به چرخه توليد آب پرداخته شده

است .

سوم

درس دوم صفحه 20-24

به نقش آب و شنا در حفظ سلامت روحي – رواني و

جسمي كودكان مي پردازد

درس پانزدهم صفحه 110-112

با عنوان دريا به اهميت و نقش آب در سلامت زندگي

و محيط مي پردازد

 

 

چهارم

صفحه 60

با شعر باران به موضوع آب اشاره دارد

ابتدايي

فارسي

پنجم

درس اول صفحات 10-20

با عنوان تماشاخانه به نحوه پيدايش آب  و چگونگي

مصرف آن مي پردازد

صفحه 42

درقسمت بخوان و بيانديش (گلدان خالي )

صفحه 128

با عنوان چشمه و سنگ

قرآن

اول

صفحات 19، 28، 29، 59

مفهوم آب و فوايد آن از طريق پيام هاي قرآني و

آيات در قالب متن به عنوان نعمت هاي خداوند ارائه

شده است .

علوم تجربي

اول

فصل شش صفحات 43-49

موضوع زمين خانه پر آب ما ، ازآب چه استفاده هايي

مي كنيم ؟ ، چرا بايد در مصرف آب صرفه جويي

كنيم ؟ و چه راههايي براي صرفه جويي درمصرف

آب مي شناسي ؟ به مبحث آب پرداخته شده است

دوم

صفحات 18-21

باعناوين آب رودخانه / اگر آب رودخانه اي خشك

شود براي جانداراني كه درآن رودخانه و اطراف آن

زندگي مي كنند چه اتفاقي مي افتد ؟ / آب آشاميدني

و بچه ها را به داشتن محيط سالم براي زندگي ترغيب

كنيد به مصرف آب و محيط زيست اشاره دارد .

سوم

صفحات 38 و 39

با عناوين مقدار آب آشاميدني خيلي كم است بايد در

مصرف آن صرفه جويي كنيم و درباره راه هاي عملي

براي صرفه جويي در مصرف آب گفت و گو كنيد و

راه حل پيشنهادي دهيد به اين موضوع اشاره دارد

ششم

صفحه 72

با موضوع هشدار آب نهر يا مكان هاي ديگر ممكن

است آلوده باشد به بحث آب اشاره دارد .

رياضي

چهارم

صفحه 54 فعاليت

بر فرهنگ صرفه جويي درمصرف آب اشاره دارد.

پنجم

صفحه 63 و 65 سئوال 5 و 6

تاكيد مي باشد

ضميمه هنر

پنجم

فعاليت دوم

آب مايه حيات

مطالعات اجتماعي

سوم

فصل 6 درس 18- صفحه 59

اسراف نكنيم

پنجم

فصل 2 درس 6 صفحه 24 تا 28

منابع آب ايران

ششم

فصل 9 درس 17

درياهاي ايران – ويژگي هاي درياهاي ايران

 

 

ششم

فصل 9 درس 18

دريا نعمت خداوندي

هديه هاي آسمان

دوم

درس شانزدهم صفحه 76

با عنوان طبيعت زيبا درآيه قرآني

پنجم

صفحه 88

باعنوان كوچك هاي بزرگ

متوسطه نظري

فارسي

هفتم

صفحات 19-22

با عنوان چشمه معرفت

هشتم

صفحات 23-28

متن درس جوانه و سنگ

آموزش قرآن

هفتم

صفحه 71

به بحث آب ، آبراهه ها و بهداشت رواني و جسمي

اشاره دارد.

نهم

صفحات 26، 130، 131

تفكر و سبك زندگي

هفتم

صفحه 114

با موضوع ناظم و منظوم

هشتم

صفحه 116

با موضوع عادت ها در قالب تصوير به مصرف آب

اشاره دارد.

علوم

هفتم

فصل 6 صفحه 45-53

سفرآب روي زمين

فصل 7 صفحه 54-61

سفرآب درون زمين

مطالعات اجتماعي

هفتم

فصل 7 درس 14 ص 77 تا 84

منابع آب و خاك

جغرافيا

دوم دبيرستان

نظام قديم

فصل9 درس 16 و 17 از ص 134 تا

149

آبها و بهره برداري ازمنابع آب

استان شناسي (جغرافيا)

فصل اول . درس چهارم

منابع آب

پيش دانشگاهي

علوم اجتماعي

 

صفحه 94 درس يازدهم

با عنوان بحران هاي زيست محيطي ، معرفتي ومعنوي

درخصوص آب ، آلودگي درياها و از بين رفتن

منابع آب مطالبي گنجانده شده است

 
به اشتراک بگذارید :