پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۴:۵۳:۳۹
کدمطلب: k0Z29qvu
جاي همچنان خالي ميراث فرهنگي در مدرسه

روزنامه فرهيختگان

در پي درج مطلب در روزنامه فرهيختگان مورخ1/7/95 با عنوان«جاي همچنان خالي ميراث فرهنگي در مدرسه» جوابيه معاونت پرورشي و فرهنگي اين وزارتخانه به شرح زير است:

توافقنامه في مابين وزارت آموزش و پرورش و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شامل بخش هاي آموزشي ،‌پژوهشي و برنامه ريزي آموزشي و پرورشي و فرهنگي مي باشد كه درخصوص اجرايي نمودن مفاد تفاهم نامه فوق در بخش پرورشي اقدامات اين وزارتخانه شامل :

1-حضور فعال در جلسات برنامه ريزي و هماهنگي مراسم اولين و دومين و سومين روزجهاني گردشگري از سال 93 تا 95

2- شركت فعال و همكاري با معاونت گردشگري در بر پايي نمايشگاه هفته گردشگري (غرفه ي با نام آموزش و پرورش ايجاد شد .)

3- برگزاري جلسات متعدد اين اداره كل با معاونت گردشگري در اجرايي نمودن بخش پرورشي تفاهم نامه

4- هماهنگي دراجراي آزمايشي طرح هميار گردشگر كه در روز 5/7/95 توسط وزيرآموزش و پرورش و رييس سازمان ميراث فرهنگي رونمايي شد .

5- استفاده از تسهيلات ادارات كل ميراث فرهنگي و گردشگري ، براي بازديد از موزه ها و مراكز فرهنگي تاريخ توسط مدارس

6- شركت دانش آموزان در نمايشگاه هاي مرتبط با جاذبه هاي ملي ، استاني ،‌تاريخي ، فرهنگي و گردشگري

همچنين به منظور اجرايي شدن مواد تفاهم نامه مذكور دبيرخانه اي تشكيل گرديده است كه هر دو هفته يكبار تشكيل جلسه مي دهد

به اشتراک بگذارید :