پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۵:۰۰:۴۳
کدمطلب: UBlbWKbL
اعتماد سوزي درميان معلمان؟!

روزنامه آفتاب

در پي درج مطلب در روزنامه آفتاب مورخ6/7/95 با عنوان « اعتماد سوزي درميان معلمان؟! » جوابيه اداره كل امور اداري وتشكيلات اين وزارتخانه به شرح زير است:

طرح رتبه بندي معلمان طي مصوبه شماره 10993/ ت 50510 هـ مورخ 2/2/94 هيات محترم وزيران تصويب گرديده و براساس مصوبه مزبور ، دستورالعمل مربوط تهيه و به كليه ادارات آموزش و پرورش ابلاغ گرديده و از تاريخ 1/7/94 نيز به مرحله اجرا درآمده است و درمورد استمرار اجراي طرح از 1/1/95 به بعد ، تمهيدات لازم براي صدوربخشنامه مزبور پيش بيني شده و بزودي به اداره كل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ خواهد شد .   

به اشتراک بگذارید :