پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۱۲:۲۷:۵۵
کدمطلب: XsR7C16B
دفتر امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و گسترش كار تيمي

شاپور محمدزاده

وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از زیربنایی ترین دستگاههاي اجرايي ، نقشی مهم و راهبردی در توسعه فرهنگي کشور دارد، لذا تعامل فرهنگيان کشور با مهمترین نهاد قانونگذاری در راستای عمل به اصول قانون اساسی که حاصل خون هزاران شهید و مجاهدت های ملت عزیز و گرانقدر و نیز راهبری داهیانه امام راحل (ره) می باشد، دارای اهمیتی دو چندان و جایگاهی ارزشمند در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری و توسعه کشور عزیزمان ایران اسلامی مي باشد. مجلس شورای اسلامی، نقش والا و اثرگذاری در تدوین راهبردها و سیاست های اجرایی کشور دارد، به همین دلیل نوع برخورد با این نهاد می تواند عدم وجود فرصت و  یا فرصتی برای دستگاههای اجرایی کشور باشد.

عدم تعامل مناسب با مجلس و نمایندگان محترم، مي تواند تهدیدی جدی در مسیر حرکت پویای دستگاهها اجرایی باشد، به طوری که یک دستگاه اجرایی دارای تعامل نامناسب با مجلس دائماً در حال پاسخگویی به سؤالات، تذکرات و .... نمایندگان است و بالاترین مقام اجرایی دستگاه باید عمده وقت خود را صرف رسیدگی به چنین مسائل چالشی بنماید و از پرداختن مسائل اصلی و اساسی باز می ماند. جنبه دیگر آن، عدم توجه مناسب نمایندگان به نیازهای اساسی دستگاه اجرایی در تدوین قوانین پایه ای همچون قانون های برنامه توسعه و قوانین بودجه سالانه می باشد. معمولاً در تصویب و تدوین چنین قوانینی توجه جدی به  دستگاهها و وزارتخانه هایی که تعامل مناسبی با مجلس ندارند، نشده و خواست های آنها مرتفع نمی گردد.

از طرف دیگر لازمه تعامل دستگاه هاي اجرايي با قوه مقننه به تمام افراد در دستگاه بر مي گردد و نياز به يك كار گروهي در دستگاه اجرايي مي باشد با توجه به ظرفیتهای متعدد مجلس که بيان شد، تعامل مناسب یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی با مجلس، فرصت بسیار مغتنمی برای این دستگاه است، تا اولاً با توجه به جایگاه مناسب این مجموعه در مجلس، شرایط خود در دولت را نیز تثبیت نماید و ثانیاً در مواردی که دستگاه اجرایی موفق به جلب نظر دولت در تدوین لوایح برای پیشبرد اهداف خود نمی شود، از ساز و کار قانونی تدوین طرح (که در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار دارد) استفاده نماید. ضمناً تعامل مثبت با مجلس، شرایط دستگاه اجرایی و صنعت را در قوانین بودجه سالانه کشور تقویت نموده و این دستگاه می تواند برای نیل به اهداف مدون خود از کمک های فراوان نمایندگان مجلس برخوردار گردد. 

با توجه به سازوكار ي كه نمايندگان مجلس دارند مجلس مي تواند  پشتيبان خوبي براي قوه مجريه و دستگاه هايي كه تعامل سازنده عملي با مجلس برقرار مي نمايند باشد .

ضرورت تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بطور تيمي در دستگاه عظيم تعليم و تربيت :

با توجه به گستردگي بسيار زياد دستگاه تعليم و تربيت در اقصي نقاط كشور (در جاهايي كه هيچ نماينده دولتي از كشور حضور ندارد) دستگاه تعليم و تربيت در آنجا ديده مي شود و پرچم نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در آنجا برافراشته است لذا ضرورت تعامل با نمايندگان شريف ملت دو صد چندان ديگر دستگاه ها مي باشد و به نظر می رسد با توجه به مواردی که ذکر آن در بخش های پیشین این نوشتار رفت، هیچ یک از اجزای وزارت آموزش و پرورش در حوزه نظر با اهمیت و ضرورت تعامل با نمایندگان محترم مجلس مخالف نباشند و بلکه همه معترف این ضرورت و اهمیت هستندكه كار تيمي در اين دستگاه بايد بيشتر باشد . متأسفانه، علیرغم این دیدگاه نظری، آنچه در عمل اتفاق می افتد، چیز دیگری را نشان می دهد و به همین خاطر چالش های اخیر آموزش و پرورش  در ارتباط با مجلس به وجود آمده است (افزایش سؤالات و تذکرات نمایندگان، ایجاد ناراحتی در نمایندگان پیرامون وزارت و بحث استیضاح). با توجه به مباحث طرح شده، تنها راه گریز از چنین چالش هایی بالا رفتن تعامل مثبت و کارآمد بخش های مختلف اين وزارت و كار تيمي وسيع در داخل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می باشد. به نظر می رسد شرایطی که در ماه های اخیر در ارتباط بین وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی رخ داد، به نوعی ضرورت و اهمیت تعامل با نمایندگان مجلس را بر مسئولان عالی رتبه و مدیران میانی (صف و ستاد) وزارتخانه نمایان ساخت و اهمیت این مسأله كه كار تيمي در داخل وزارت از دیدگاه نظری و تئوری بر ایشان مسلم و مسجل شده است. بنابراین ضرورت دارد که استراتژی هایی در این خصوص تدوین گردد که بر مبنای این استراتژی های، برنامه های عملیاتی مشخص شده و اصول كار تيمي در داخل برجسته شود تا این اهمیت و ضرورت در حوزه عمل نیز به منصه ظهور برسد.

از جمله فرصتهاي تعامل با مجلس مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

  1. استفاده از ظرفيت‌هاي نمايندگان( علي الخصوص فرهنگي)  در پروژه هاي استاني(ماده 180).
  2. استفاده از ظرفيت مجلس شوراي اسلامي در تصويب طرح‌ها و لوايح مرتبط با آموزش و پرورش: امكان استفاده از ظرفيت مجلس شوراي اسلامي براي تهيه و تنظيم طرح‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش توسط خود نمايندگان و همچنين تصويب لوايح پيشنهادي از سوي آنان يكي از امتيازات ويژه آموزش و پرورش است البته در صورتيكه از اين امر استفاده مطلوب شود.
  3. استفاده از ظرفيت مجلس شوراي اسلامي در تصويب مواد و تبصره‌هاي مرتبط با آموزش و پرورش در برنامه ششم و قانون بودجه سال 96.
  4. ظرفیت بالای کارشناسی علمی آموزش و پرورش برای ارائه اطلاعات به نمایندگان محترم در راستای پیشبرد اهداف موردنظر.
  5. استفاده از ظرفيت‌ نمايندگان فرهنگي در مجلس: وجود نمایندگان مجلس که قبلاً عضو خانواده آموزش و پرورش بوده‌اند و ظرفیت کارشناسی بالای این‌نمایندگان و مؤثر بودن نظرات آنان بر سایر نمایندگان در زمینه های تخصصی (از این ظرفیت كه منجر به راه اندازی فراکسیون فرهنگيان در مجلس گرديده است مي‌توان به نحو مطلوب استفاده نمود).
  6. بالا بودن تعداد كميسيونهاي تخصصي مرتبط با آموزش و پرورش: كه در صورت تعامل مناسب با آنها موجب تقويت موضع وزارت متبوع در مجلس خواهد شد.
  7. بالا بودن اهمیت آموزش و پرورش در نظر نمایندگان مجلس براي ارائه خدمات مناسب به مردم و فرهنگيان و تمایل اکثریت آنان برای کمک به پیشبرد اهداف پيش‌بيني شده.
به اشتراک بگذارید :