پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۱۵:۲۸:۱۰
کدمطلب: 0bHiHBFn
تغيير دوره هاي تحصيلي تنها اقدام پس از گذشت 4 سال از تصويب سند تحول آموزش و پرورش / در اجراي سند تحول دچار عقب افتادگي هستيم

خبرگزاري فارس

درپي درج مطلب  در خبرگزاري فارس به تارخ 19 دي ماه 95  با عنوان « تغيير دوره هاي تحصيلي تنها اقدام پس از گذشت 4 سال از تصويب سند تحول آموزش و پرورش / در اجراي سند تحول دچار عقب افتادگي هستيم » جوابيه رييس ستاد اجراي سند تحول بنيادين وزارت آموزش و پرورش به شرح زير است:

درمسيراجرائي شدن سند تحول علاوه بر تغيير ساختار دوره هاي تحصيلي كه اقدام مهمي است فعاليت هاي زير انجام شده است

1- شش پايه تغيير دورهاي تحصيلي در دولت تدبيرو اميد استقرار يافته و بيش از 190 جلد كتاب آموزش متناسب با تغييرات آماده سازي شده است، بنابراين استقرار پايه هاي تحصيلي متناسب با برنامه درسي ملي از اقدامات ارزشمند اين سيستم است .به منظور استقرار اين تغييرات ده ها اقدام در حوزه فضا و تجهيزات، نيروي انساني، آموزش هاي ضمن خدمت انجام شده است به سادگي نمي توان گفت فقط تغيير دورهاي تحصيلي اتفاق افتاده است .

2- طراحي و تدوين زير نظام هاي سند تحول و تصويب دو زير نظام در شوراي عالي آموزش و پرورش ازجمله اقدامات زير ساختي مي باشد .

3- تهيه نقشه راه سند تحول تا پايان برنامه ششم توسعه و توليد برنامه هاي سال هاي 94-95 و در حال حاضر سال 96 نيز در دستور كار قرار دارد . بنابراين ريل گذاري برنامه هاي سنواتي مبتني بر سند تحول مي باشد و اين امر مهم ترين جريان اجرائي شدن سند تحول مي باشد .

4- تشكيل شوراي راهبري سند تحول و ستاد اجرايي براي سياست گذاري و برنامه ريزي و هماهنگي از اقدامات موثر براي مديريت يكپارچه اجراي سند تحول است .

5- طراحي و استقرار نظام جامع برنامه ريزي براي اجراي منسجم سند تحول و مطالعات مربوط به خرده نظام هاي سند تحول نيز دردستور كار قرار دارد .

6- طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي ترويج و فرهنگ سازي سند تحول در برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و براي نهادينه كردن فرهنگ تحول اقدامات گسترده ي انجام شده و درحال انجام است .

7- تدوين برنامه ششم توسعه مبتني بر اجرائي شدن سند تحول از ديگر اقدامات اساسي است كه در طول برنامه ششم توسعه وزارت آموزش و پرورش مهم ترين تكليفش اجراي سند مي باشد .  

به اشتراک بگذارید :