پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۱۱:۰۵:۰۵
کدمطلب: 31Jz2Q4L
داستان پرآب چشم بيمه فرهنگيان

روزنامه همدلي

در پي درج مطلب در روزنامه همدلي  به تاريخ 8 دي ماه 95 با عنوان «داستان پرآب چشم بيمه فرهنگيان» جوابيه اداره كل تعاون و پشتيباني اين وزارتخانه به شرح زير است:

1-به جز بيمه هاي پايه (سازمان بيمه سلامت و تامين اجتماعي) و بيمه عمر مصوب كاركنان كه بر اساس  قوانين و مقررات بخشي از حق بيمه از حقوق بيمه شدگان كسر مي گردد ساير پوشش هاي بيمه اي از جمله: بيمه تكميلي درمان، بيمه عمر مكمل و ... از بيمه هاي اختياري مي باشند و فرهنگيان معزز در صورت تمايل مي توانند از پوشش هاي بيمه اي مذكور بهره مند شوند وهيچ گونه اجباري درعضويت و كسر حق بيمه از فرهنگيان وجود ندارد . ضمنا همه ساله قبل از شروع اجراي بيمه، مراتب ازطريق بخشنامه و به طرق مقتضي به فرهنگيان اطلاع رساني شده است. اگر در اين مورد اجباري ديده شود برخورد خواهد شد .

2- در ارتباط با تمديد دفترچه بيمه خدمات درماني فرهنگيان شهرستان هاي استان تهران، بروز مشكلاتي كه در دو ماه اخير در سيستم نرم افزاري و مديريت امور مالي بيمه سلامت استان تهران حادث شده بود باعث تاخير درتاييد اظهارنامه هاي حق بيمه و به تبع آن مشكل در صدور دفترچه بيمه شده بود كه با هماهنگي و اقدامات انجام شده از طرف سازمان بيمه گر مرتفع گرديد .

3- بيمه عمر مكمل از بيمه هاي اختياري بوده وبا عنايت به تبصره بند 4 مصوبه شماره 52078/23410 مورخ 8 خرداد ماه89  هيات محترم وزيران كليه دستگاه هاي دولتي مي توانند بازنشستگان و كاركنان شاغل خود را علاوه بر بيمه عمر پايه تحت پوشش بيمه تكميلي حادثه و فوت نيز قرار دهند و حق بيمه مربوط در اين خصوص راسا توسط بيمه شده اعم از شاغل و بازنشسته پرداخت مي گردد . و پوشش 62 درصدي بيمه نامه مذكور نشان از اختياري بودن آن مي باشد .

4- بيمه تكميلي درمان فرهنگيان: از سال 1378 تا كنون به منظور تامين حداكثري هزينه هاي مازاد برتعهدات بيمه پايه جهت فرهنگيان اجرا شده كه هر ساله در شروع قرارداد، موضوع از طريق بخشنامه و ارسال دستورالعمل مفاد قرارداد و تعهدات به فرهنگيان اطلاع رساني مي گردد تا درصورت تمايل به عضويت بيمه درآيند .

بديهي است اين وزارت بنا به اهميت و خواسته فرهنگيان و ضرورت داشتن درمان كامل و بدون ايجاد دغدغه ذهني و فكري اين قشر از جامعه براساس مصوبه شماره 47662/44597 مورخ 2 خرداد ماه 89  هيات محترم وزيران و نامه شماره 1731/ص/89 مورخ 5 ارديبهشت ماه 89  وزيرمحترم رفاه و تامين اجتماعي قرارداد بيمه تكميلي درمان را تحت عنوان بيمه طلايي درآموزش و پرورش از سال 1389 با شركت بيمه گر منعقد نمود و درحال حاضر نيز اين بيمه نامه در حال اجرا مي باشد كه كاملا اختياري بوده و در سال جاري نيز بيش از يك ميليون 600 هزار نفر از فرهنگيان و خانواده آن ها تحت پوشش بوده و نمي از حق بيمه نيز از محل اعتبارات رفاهي وزارت آموزش و پرورش تامين و پرداخت مي گردد . مضاف براينكه طي شش سال گذشته بجز حذف خدمات دندانپزشكي هيچ تغيير ديگري در محتوا واجرا صورت نگرفته و هر سال سعي گرديده در پوشش هزينه هاي سنگين بيمه شدگان از جمله بيماران صعب العلاج شرايط مناسبتري در قرارداد پيش بيني شود.

5- قرارداد بيمه حوادث دانش آموزي با بيش از دو دهه سابقه و با هدف حمايت از دانش آموزان اوليا و مربيان مدارس كشور در قبال حوادث و سوانح منجر به جرح ، نقص عضو و يا فوت در داخل و يا خارج از واحدهاي آموزشي و همچنين پرداخت هزينه هاي مازاد درمان بيمه شدگان ، في مابين اين وزارت و شركت هاي بيمه گر واجد شرايط منعقد و هرساله اجرا مي گردد .

درسال تحصيلي 96-95 نيز ضمن آسيب شناسي قرارداد سال هاي قبل و همچنين دريافت استعلام نرخ حق بيمه از شركت هاي معتبر بيمه تجاري با هدف ارائه خدمات هر چه بيشتر به دانش آموزان عزيز اين قرارداد با كمترين مبلغ حق بيمه ( 75 هزار ريال ) در حال اجرا مي باشد .

بديهي است نظارت بر اخذ مبلغ تعيين شده از دانش آموزان برعهده ادارات كل آموزش و پرورش مي باشد .

در پايان اين اداره كل آمادگي دارد، درصورت تمايل نويسنده محترم مطلب مندرج اطلاعات كافي در اين مورد و موضوعات مرتبط را دراختيار ايشان قرار دهد .    

به اشتراک بگذارید :