پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳:۰۱:۵۹
کدمطلب: WRIyyqt9
وزيرآموزش و پرورش:
دانشگاه فرهنگيان بايد نخبگان را جذب و تربيت كند

وزير آموزش و پرورش با اشاره به اهميت نقش معلمان برجذب نخبگان دراين دانشگاه براي تربيت آنان به عنوان معلمان آينده تاكيدكرد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عصر روز گذشته فخرالدين دانش آشتياني در جمع مديران و كاركنان دانشگاه فرهنگيان با تبريك دهه مباركه فجر اظهاركرد: انقلاب ما يك انقلاب فرهنگي است و بايد جواناني را تربيت كنيم كه مورد نظر امام راحل و مقام معظم رهبري است.

وي با اشاره به نگرش هاي توسعه اي نسبت به نظام تعليم و تربيت افزود: امروزه همه جاي دنيا نظام تعليم وتربيت را به عنوان يك ركن مهم در رشد و توسعه كشورها مي دانند.

دكتر دانش آشتياني تصريح كرد: رشد و توسعه كشورها وابسته به توسعه انساني است، توسعه انساني نيز به تربيت نيروهاي كارآمد باز مي گردد، بنابراين تربيت نيروي انساني از اهميت ويژه اي برخوردار است.

وي هدف گذاري سند تحول را توجه ويژه به تربيت دانست و افزود: بر مبناي سند تحول بنيادين، معلم مسئول تربيت دانش آموز است، بنابراين معادلات، مسائل و آنچه در كتب درسي آمده وسيله اي براي تحقق تربيت است.

عضوكابينه تدبير و اميد گفت: معلم الگوي تربيتي دانش آموزان است و اين وظيفه دانشگاه فرهنگيان را بسيار حساس و سنگين مي كند، زيرا معلمان را به عنوان الگوي دانش آموزان تربيت و به مدارس اعزام مي كند.

دكتر دانش آشتياني اظهاركرد: معلمي كه دانش آموزان را تحقير مي كند، نمي تواند انتظار داشته باشد، افرادي با اعتماد به نفس  بالا تربيت كند.

وي افزود: اينكه كتابي به عنوان تفكر در مدرسه تدريس شود، دانش آموزان متفكر تربيت نمي كند، بلكه معلم بايد با فرصت دادن به دانش آموزان،‌ زمينه را براي فكركردن دانش آموز مهيا كند تا آنان افرادي متفكر و نقاد تربيت شوند.

وزيرآموزش و پرورش تصريح كرد: طرح درس معلم بايد طوري تنظيم شود كه با استفاده از فرمول هاي درسي بتواند مهارت كارتيمي و گروهي را به دانش آموزان بياموزد.

وي خاطرنشان كرد: اگر مسئله اعتماد به نفس دانش آموزان  حل شود، مسائل دانشي آن ها ،نيز حل خواهد شد، اما اگر فردي اعتماد به نفس نداشته باشد از ترس تمسخر همكلاسي ها و تحقير معلم ،‌جرأت سئوال كردن  در كلاس را ندارد.

دكتر دانش آشتياني جايگاه دانشگاه فرهنگيان را بسيار كليدي دانست و افزود: هركس بخواهد معلم شود بايد گواهي حرفه اي معلمي داشته باشد  و اگر برخي اوقات شاهد برخورد نامناسب معلمي با يك دانش آموز هستيم ، علتش اين است كه معلم آموزش ها و مهارت هاي لازم براي يك تعامل خوب و سازنده را فرا نگرفته است.

وي گفت: در طرح درس معلم بر مبناي سند تحول، رابطه دانش آموز بايد با خود،‌ خدا، طبيعت، وجامعه مشخص شود،‌ بنابراين معلم بايد اين موارد را در طرح درس بگنجاند .

وزيرآموزش و پرورش افزود: معلمان بايد روح حاكم برسند تحول بنيادين را به طورعميق درك كنند واين وظيفه دانشگاه است كه نخبه ها را براي تربيت معلم جذب كند.

دكتر دانش آشتياني تصريح كرد: درانتخاب معلم دوره ابتدايي  بايد دقت بيشتري شود،‌ زيرا شاكله شخصيت دانش آموزان در دوره ابتدايي شكل مي گيرد، بنابراين اگر بتوانيم مهارت هاي زندگي را در دوره دبستان آموزش دهيم، اهداف تربيتي محقق خواهد شد.

وي با بيان اينكه استادان دانشگاه فرهنگيان بايد توجه داشته باشند كه دانشجويان آن ها قرار است معلم شوند، اظهاركرد: ابتدايي ترين كار استاد در دانشگاه، ايجاد يك تعامل خوب و رابطه صميمي با دانشجو معلمان است زيرا همين تعامل خوب را معلم در آينده با دانش آموز خواهد داشت و در روش تدريس نيز اگر استاد تنها به خطابه بپردازد دانشجو معلم نيز همين روش را در مدرسه دنبال خواهد كرد و كارگروهي و يادگيري مشاركتي انجام نخواهد شد.

وزيرآموزش و پرورش خاطرنشان كرد: مسئوليت استادان دانشگاه فرهنگيان بسيار سنگين تر از استادان ديگردانشگاه هاست،‌چون در اين دانشگاه افراد به عنوان معلم تربيت مي شوند و اين معلمان از استادان خود الگو برداري مي كنند.

وي گفت: محيط دانشگاه فرهنگيان صرف نظر از نماي ظاهري آن بايد بسيارآراسته و نشاط آور باشد تا دانشجومعلم درآن  احساس تكريم كند، اگر افراد در اين دانشگاه احساس بي كرامتي كنند با خاطره اي ناخوشايند فارغ التحصيل مي شوند و كارآيي لازم را در مدارس نخواهند داشت .

دكتر دانش آشتياني گفت: دانشگاه فرهنگيان بايد جايگاه اصلي خود را پيدا كند و با جذب اعضاي هيئت علمي براساس شاخص هاي مورد نياز، اثربخشي لازم در تربيت معلمان را داشته باشد.

به اشتراک بگذارید :