پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۳:۵۷:۰۰
کدمطلب: v1EspFgn
تكذيبيه
استان قم براي بازرسي مراكز امتحاني از بازرس خانم استفاده مي كند

آموزش و پرورش استان قم ، ‌فايل صوتي يكي از اولياي دانش آموازان در زمينه عدم توجه به حجاب اسلامي در مدارس اين استان را به شدت تكذيب كرد.

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم، در بخشي از تكذيبيه اين استان آمده است: با عنايت به نشر غير منصفانه فايل صوتي يكي از اولياي محترم دانش آموزان استان قم در مورد عدم توجه جدي به حجاب اسلامي و موضوع کشف چادردریکی ازپایگاه های برگزاری آزمون سراسری وهماهنگ مدارس استعداد های درخشان درروزپنج شنبه وجمعه به تاریخ های 14 و 15 ارديبهشت 96 مطالب زير به استحضارمی رسد:

1-اگربا دقت به فایل صوتی ولی محترم گوش داده شود ، مغرضانه بودن تماس مذكور محرز مي باشد ، زيرا در ابتدا عنوان مي شود ، چادرهای دانش آموزان جلوی درب ورودی گذاشته شده وسپس عنوان مي شود،  باآمدن بازرس ، اجازه استفاده از چادردرکنارصندلی دانش آموزان ،‌ به آنها داده نشده است  و اين دلالت بر تضاد گفتاري و كلامي ولي محترم در اين فايل صوتي دارد .

2- آموزش وپرورش استان قم براي بازدید ازمراکزامتحانی درحوزه دختران ،‌از بازرسي خانم استفاده می نماید و اگر نياز به ورود بازرس مرد براي بازدیدازمخزن سوالات ودرنهایت بررسی صحت و سلامت برگزاری امتحانات باشد ، اين امر را با اطلاع و هماهنگي قبلي مسئولان مدرسه انجام مي دهد  .

 3- استان قم، اهتمام جدي به امر حجاب درمدارس دارد وبرای تقویت حجاب دردانش آموزان دختر به تشویق وترغیب وحتی توزیع قواره های چادردرمدارس نموده وحتی دربرنامه های جشن تکلیف دانش آموزان باتوزیع اقلام ویژه آنان رابه رعایت این مهم تشویق نموده است .

4- درپایان این فایل صوتی یکی ازکاندیداهای محترم ریاست جمهوری مورد خطاب واقع شده است که اين موضوع،  نشان ازمغرضانه بودن حرکت مذکوردارد .

5- بي شك دانش آموزان عزيز استان قم از بهترين هاي كشور در رعايت حجاب و عفاف هستند و مسئولان آموزش و پرورش استان نيز آنان را در اين امر خطير همراهي مي كنند، لذا این ولی محترم ودلسوزبايد بداند، تبعات اینگونه شایعات بدون شک ضربه به بدنه نظام مقدس آموزش وپرورش وارد می كند و بیگانگان رانسبت به کشورعزیزونظام مقدسمان جسورخواهدکرد ، لذاانتظارمی روداولياي محترم باحاکمیت منطق وتدبير اموررابه پیش ببرند و خداي ناكرده برای اغراض شخصي به حوزه مقدسات وارد نشوند .

در پايان لازم به ذكر است كه  پس ازبررسی های به عمل آمده ، مورد مطروحه در فايل صوتي اين ولي محترم به شدت تكذيب مي شود و اعلام مي گردد اداره آموزش و پرورش استان قم با اشاعه هرگونه مطلبی دراین زمينه به منظور دفاع از شان آموزش و پرورش و دانش آموزان عزیز، از حق قانوني براي پیگیری موضوع استفاده خواهد كرد .

به اشتراک بگذارید :