پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۰:۱۷:۵۹
کدمطلب: AGo7JfNB
آسيب هاي تعديل نيرو در نهاد آموزش

روزنامه فرهيختگان

در پي درج مطلب در روزنامه فرهيختگان با عنوان «آسيب هاي تعديل نيرو در نهاد آموزش» جوابيه معاونت آموزش ابتدايي اين وزارتخانه به شرح زير است؛ برابر دستورالعمل سامان دهي نيروي انساني و شرايط و اقتضائات آموزش  و پرورش، تراكم كلاس در مناطق شهري ، ‌در دوره اول ابتدايي حداكثر 31 و در دوره دوم 34 نفر در هركلاس در نظر گرفته شده است . اما به دليل كاهش جمعيت دانش آموزي در روستاها و مهاجرت و افزايش اين جمعيت درشهرها به ويژه در كلان شهرها و ضرورت تامين معلم با حداقل دانش آموز براي مدارس روستايي (تشكيل كلاس حتي با يك نفر) به رغم تلاش هايي كه انجام گرديده در تعدادي از مدارس كلان شهرها ميزان تراكم مذكور رعايت نشده است با حمايت بيشتر ازآموزش و پرورش در تامين نيروي انساني مورد نياز،‌ مي توان به كاهش يا رفع اين مشكل درآينده اميدوار بود . 

به اشتراک بگذارید :