پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۱۹:۰۳:۰۷
کدمطلب: KMKF7sfe
واكنش وزارت آموزش و پرورش به خبر " تخلفات نجومي در تعاوني مصرف فرهنگيان"

وزارت آموزش و پرورش خبر مندرج در خبرگزاري فارس با عنوان " تخلفات نجومي در تعاوني مصرف فرهنگيان / ماجراي تلخ 18 هزار فرهنگي كه وارد ليست سياه بانك ها شدند" را تكذيب كرد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، متن كامل اين تكذيبيه به شرح زير است: تعاوني هاي مصرف از جمله تعاوني مصرف فرهنگيان تهران با مجوز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل و نحوه فعاليت و نظارت بر آنان نيز برعهده وزارت  مذكورمي باشد، طبق بررسي و اطلاعات واصله بيش از 10 سال است كه تعاوني مصرف فرهنگيان استان تهران دچارمشكل شده و اين موضوع بارها از طريق اداره كل تعاون و رفاه اين وزارتخانه و آموزش و پرورش شهر و شهرستان هاي تهران به وزارت تعاون اعلام گرديده و پرونده اين تعاوني در اداره كل تعاون وكار و رفاه اجتماعي استان تهران در حال بررسي است . براساس مواد 41 ، 65 و 66 قانون "بخش تعاون" رسيدگي به مشكلات، مسائل وشكايات اعضاي تعاوني از وظايف بازرس تعاوني و وزارت تعاون مي باشد، بنابراين اين وزارتخانه، جايگاه قانوني درنظارت و رسيدگي به اين موارد را ندارد.

از بهمن سال 1391 با تغيير مدير عامل مذكور در خبر اعلامي، شركت تعاوني مصرف فرهنگيان شهر تهران با همكاري بانك سرمايه در قالب يك طرح مشترك دوجانبه ، برنامه ريزي براي صدور كارت اعتباري خريد به نام كارت صدرا مي نمايد كه اين طرح در اوايل سال 1392 منجر به تنظيم تفاهم نامه همكاري مشترك به شماره 796/110 مورخ 15 ارديبهشت 1392 في مابين بانك سرمايه و شركت تعاوني مصرف فرهنگيان شهر تهران مي‌شود كه درگام اول با اطلاع رساني وسيع از طريق شعب شركت تعاوني و بدون اطلاع وزارت آموزش و پرورش كارت اعتباري خريد با تسهيلات 40 ميليون ريال براي بيش از 16000 نفر از كاركنان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش در مناطق شهر و شهرستانهاي استان تهران توسط بانك سرمايه صادر مي‌گردد.

بعد از شروع اين طرح به دليل عدم شفافيت در نرخ كارمزد، ابهام در مفاد قرارداد و شيوه بازپرداخت اصل و سود تسهيلات با شكايات متعدد افراد دريافت كننده كارت مواجه مي شود . علي رغم اينكه شركت تعاوني و بانك هر دو داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشند ، مكاتباتي از سوي وزارت آموزش و پرورش براي پاسخگويي و حل و فصل موضوع انجام مي گيرد كه به دليل عدم پاسخگويي دقيق و مناسب از ادامه كار و صدور كارت جديد جلوگيري مي شود. در نهايت باتوجه به بي نظمي و ناهماهنگي  موجود بين تعاوني مصرف فرهنگيان و بانك جهت واريز اقساط افراد دريافت كننده كارت و شدت گرفتن اعتراضات ، حسب دستور وزير وقت آموزش و پرورش، كارگروهي براي رسيدگي به موضوع تشكيل و پس از برگزاري جلسات متعدد و تلاش شش ماهه، مغايرتهاي واريز اقساط احصاء و مراتب به بانك سرمايه اعلام گرديده است.

 در خاتمه همانگونه كه بيان گرديد موضوع در حوزه اختيارات شركت تعاوني و بانك سرمايه بوده و هيچگونه ارتباطي با وزارت آموزش و پرورش ندارد، ليكن با توجه به اهتمام اين وزارت خانه جهت حل مشكل همكاران ذي نفع، پي‌گيري‌هاي جدي به عمل آمده و اميد است در آينده نزديك، مشكل با همكاري بانك سرمايه و تعاوني مصرف فرهنگيان تهران مرتفع گردد.

به اشتراک بگذارید :