پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۰۸:۴۰:۲۹
کدمطلب: cwy2WUpV
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور مطرح کرد:
رشد 2.85 درصدی نرخ با سوادی در کشور طی سال های 91 تا 95

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور با حضور در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش خراسان رضوی از رشد 2.85 درصدی نرخ باسوادی طی سال های 91 تا 95 خبر داد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی، علی باقرزاده در جمع اعضای شورای معاونین آموزش و پرورش استان اظهارکرد: مدرسه تجلی گاه احقاق حق سواد آموزی است و در شرایط امروز علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته برای اجباری سازی قانون آموزش باید شرایطی فراهم شود که این قانون از حالت اختیاری خارج شود.

وی افزود: بر طبق آمارها حدود 250 تا 270 میلیون بی سواد در گروه سنی کودکان یعنی زیر 17 سال در دنیا زندگی می کنند که به دلایل مختف از چرخه آموزش و پرورش خارج می شوند که مهم ترین این دلایل اقتصادی است که 53 درصد افراد به همین دلیل از این چرخه خارج می شوند اما عوامل دیگری همچون عوامل فردی،و اجتماعی و عوامل مربوط به مدرسه نیز در این امر دخیل است و ما در آموزش و پرورش همه ساله تمام تلاش خود را به همان دلایل مربوط به مدرسه معطوف می سازیم چراکه در عوامل دیگر نمی توانیم دخالت مستفیم داشته باشیم.

باقرزاده سواد آموزی را کسب مهارت برای بهبود زندگی توصیف کرد و افزود:فردی که بی سواد است هم آسیب پذیر است و هم آسیب رسان و در واقع نه مهارت و سواد کسب در آمد و سرمایه گذاری،نه سواد اجتماعی و نه سواد بهداشتی دارد و اصول خود مراقبتی را نمی داند.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور با اشاره به چالش های پیش روی این سازمان تصریح کرد: فرصت دوم یادگیری که از آن با عنوان آندراگوژی یاد می شود علم و هنری متفاوت از پداگوژی است که در هیچ کدام از کشورهای دنیا تعطیل نشده است اما با توجه به طولانی شدن نهضت سواد آموزی در ایران این تصور می رود که این کمپین اجتماعی در ماموریت خود دچار اختلال بوده است که این تصور دور از واقعیت است و اگر به نرخ جابجا شده بی سوادی در کشورها توجه کنیم به موفقیت نهضت پی خواهیم برد.

معاون وزیرآموزش و پرورش تاکید کرد: نیروی انسانی اولین چالش ما در حوزه سواد آموزی است اما به شخصه مصداقی سراغ ندارم که دولتی در این حوزه مشارکت نداشته باشد و همچنین متکفل اصلی این کار باشد و لذا کار در این حوزه نباید لزوما منجر به استخدام افراد گردد.

وی ادامه داد: مدیریت دولتی یکی دیگر از چالش های پیش روست که در واقع بسیاری از محدودیت های ما از همین مسئله نشات می گیرد البتهدر شرایط برون سپاری اگرچه در بحش عملیاتی  نیروی مستقیم نداریم اما باید نطارت ها را قوی کنیم تا استانداردها تامین شود و کیفیت تضمین گردد و منابع نطارتی را به بهانه چابک سازی حذف نکنیم.

باقرزاده همچنین از رشد 2.85 درصدی نرخ رشد سوادآموزی طی سال های 91 تا 95 خبر داد و خاطر نشان کرد: در حالی به این رشد دست یافته ایم که طی سال های 86 تا نود 2درصد رشد سواد آموزی را داشته ایم و نرخ بی سوادی در 13 استان طی سال های 86 تا 90 افزایش پیدا کرده است که البته در حال حاضر نیز طبق سرشماری سال نود و پنج 8 میلیون و 800 هزار بی سواد مطلق و 11 میلیون نفر کم سواد در سطح کشور داریم.

وی همچنین افزود: در حالی که رتبه پنجم المپیادها در دنیا و رتبه اول در این حوزه را در منطقه داریم و همچنین در سرعت رشد علمی در دنیا اول هستیم اما میانگین تحصیل شهروندان ما 8 سال است در حالی که شرایط 12 سال تحصیل رایگان برای همه فراهم شده است.

به اشتراک بگذارید :