15 ربیع‌الاول 1441

 • دفتر رئیس مرکز
  02182284185
 • دفتر معاون باشگاه دانش پژوهان جوان
  02122019974
 • دفتر معاون مرکز استعدادهای درخشان
  02182284150
 • دفتر مدیر امور مالی
  02122027825
 • دفتر رئیس گروه برنامه ریزی آزمون ها و مسابقات
  02182284182
 • پست الکترونیک sampad@medu.ir
  02122010909
 • دفتر رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی
  02122019966