25 شوال 1443

 • آدرس: مشهد مقدس، خيابان امام خميني (ره)، حد فاصل ايستگاه سراب و ميدان شهدا، اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي
 • شماره های تماس با اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي
  051-۳۲۲۵۴۰۶0-9
 • كدپستي اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
  ۹۱۳۳۷۱۴۱۶۵
 • تماس با اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی
  051-32239895
 • نمابر اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی
  051-32239896
 • پایگاه خبری پیام رسان سروش
  sapp.ir/kh.ravabet