24 شوال 1443

 • تلفن خانه
  02188961126
 • 02188961175
 • استخدام
  02188979648
 • ارزیابی عملکرد
  02188964033
 • استثنایی
  02144099209
 • پاسخگویی به شکایات
  02188954506
 • 02188964006
 • نقل و انتقالات
  02188997439
 • امور اداری و منابع انسانی
  02188988031
 • حقوق و مزایا
  02188964705
 • اداره بازنشستگی
  02166702025
 • اداره امور رفاهی و پشتیبانی
  02188979501
 • امور رفاهی
  02188979406
 • امور رفاهی و خانه های معلم
  02188966812
 • وام و تسهیلات
  02188954507
 • آموزش ابتدایی
  02188979654
 • دوره اول متوسطه
  02188977675
 • دوره دوم متوسطه
  02188988019
 • پژوهش سرا
  02188979505
 • گزینش
  02188955893
 • گروه های آموزشی متوسطه
  02166954015
 • اداره امور قرآنی
  02188960091
 • اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی
  02188979513
 • فرهنگی و هنری
  02188979504
 • پرورشی و فرهنگی
  02188969076
 • معاون سواد آموزی
  02188997440
 • دفتر مدیرکل
  02188962508
 • آموزش از راه دور
  02188969795
 • مدارس غیر دولتی
  02188969795
 • مشارکتهای مردمی
  02188969795
 • دبیرخانه
  02188978806
 • شاهد و ایثارگران
  02188950605
 • مرکز مشاوره دانش آموزی توحید شهر تهران
  02166919607
 • سنجش و ارزشیابی تحصیلی (امتحانات)
  02188964002
 • آموزش فنی و حرفه ای
  02188988021
 • کاردانش
  02188988029
 • روابط عمومی
  02188963129
 • استخدام
  02188961126