19 ربیع‌الاول 1443

 • دفتر مدیر کل
  05632424728
 • دفتر معاونت آموزش ابتدایی
  05632421021
 • دفتر معاونت آموزش متوسطه
  05632424733
 • دفتر معاونت پرورشی و فرهنگی
  05632424732
 • دفتر معاونت پژوهش و برنامه ریزی
  05632422454
 • دفتر معاونت تربیت بدنی و سلامت
  05632445902
 • دفتر معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
  05632422652
 • دفتر معاونت سواد آموزی
  05632445903
 • آموزش و پرورش استثنایی استان
  05632438105
 • اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
  05632424734
 • آموزش و پرورش عشایر استان
  05632422452
 • مرکز تلفن
  05632420202