9 ربیع‌الاول 1443

مناقصه عمومی خرید کالا

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به خرید تعدادی از تجهیزات شامل رایانه، اکسس پوینت، دستگاه کپی و چاپگر با اسناد خزانه اسلامی با سررسید 1400/08/17 برگزار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می توانند از جزئیات و نحوه برگزاری مناقصه مراجعه نمایند.