19 ربیع‌الاول 1443

مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه فرمایند.