9 ربیع‌الاول 1443

مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی درمانگاه فرهنگیان

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی درمانگاه فرهنگیان اقدام به برگزاری مناقصه نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه فرمایند.   باشمر