9 ربیع‌الاول 1443

مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید- تامین بخشی از نیروی انسانی

تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خدمات آموزشی و تدریس در دوره های مختلف تحصیلی در سطح استان (نوع اول)