15 صفر 1441

مهدی رفیعی دهکردی
سمت : سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان
عزیز الله آروین
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
حرج چلداوی
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی
محمود معزی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
سید عبدالعلی موسوی
سمت : مدیر حراست
یوسف داودی
سمت : رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
بابک نوری زاده
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی
جمال حیدری
سمت : رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان
جواد عباسی
سمت : مدیر هسته گزینش
سید حجت اله رضوی
سمت : رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل
علیرضا اکبرزاده
سمت : رئیس اداره حقوقی
حمید آل کثیر
سمت : رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان
علی ممبینی
سمت : رئیس اداره استثنایی