26 شوال 1443

علیرضا صیادی
سمت : مدیرکل آموزش وپرورش استان آذربایجانشرقی
کیانوش عطائی
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع
عاشور اکرمی
سمت : معاون آموزش متوسطه
کامیار قهرمانی فرد
سمت : معاون آموزش ابتدایی
طاهر علمی
سمت : معاون پرورشی وفرهنگی
لیلا علی محمدزاده
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
صفر وحدتی
سمت : سرپرست معاون سواد آموزی
حسین صبور
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی
صفر وحدتی
سمت : مدیر حراست
نادر فکورنیا
سمت : رئیس اداره مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی
علی مظفری
سمت : رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
مجید شقاقی پور
سمت : رئیس اداره سنجش
محمدحسین روشنی
سمت : مشاور اجرایی مدیرکل آموزش وپرورش
طیبه معرفت
سمت : مشاور امور بانوان مدیرکل