5 شوال 1441

موسی دادی زاده
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان
مرتضی رئیسی حسنلنگی
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتبانی
محمد قویدل
سمت : معاون آموزش متوسطه
احمد مهرانی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی
ایرج بیت اللهی
سمت : معاون آموزش ابتدایی
ابراهیم خوشبخت
سمت : معاون پژوهش،برنامه ریزی و نیروی انسانی
علیرضا باقری لنگه
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
مرتضی آخش جان
سمت : معاون سواد آموزی
اسحق زارعی
سمت : مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس
سید هادی حسینی
سمت : مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس
شهباز بارانی
سمت : مدیر آموزش و پرورش استثنایی هرمزگان
نعمت روزپیکر
سمت : رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی