9 ربیع‌الاول 1443

میترا تیموری
سمت : سرپرست مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور
ناصر کوهستانی
سمت : معاون هماهنگی و نظارت مرکز
محمد حاجی بابایی
سمت : معاون مدارس خارج از کشور مرکز
میترا تیموری
سمت : معاون امور بین الملل مرکز