15 جمادی‌الثانی 1443

مهران باهری
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی
احمد اسکندری نسب
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان
سید قوام رضا میرحسینی
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سید محمد حبیب اللهی
سمت : معاون آموزش متوسطه
حسین براهوئی
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی
صدیقه مرادی مهدی آبادی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی
عباس ضیاء
سمت : معاون آموزش ابتدایی
محمد ضیاالدینی
سمت : معاون سوادآموزی
ماشاالله میرزاحسینی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
قاسم بصیری
سمت : رئیس اداره حراست
حمیدرضا میرموسی
سمت : رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
اختر اسماعیل زاده
سمت : مشاور اجرایی