23 جمادی‌الثانی 1443

حسنعلی اصغری
سمت : مدیر کل
نجم الدین فلاح شکراوی
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع
توفیق محمدحسینی
سمت : معاونت آموزش متوسطه
سیدیدالله حسینی
سمت : معاون آموزش ابتدایی
حسن رحیم خانی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی
عین اله صادقی نیارکی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
کبری جعفربگلو
سمت : معاون سواد آموزی