14 جمادی‌الثانی 1443

فرحناز قائدامینی
سمت : مدیرکل آموزش وپرورش استان
بیات سلطانی
سمت : معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان
سید فیروز عسگری
سمت : معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش استان
مهدی پیکار
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان
مهدی نوروزیان
سمت : رئیس اداره حراست آموزش وپرورش استان
شهلا حسن پور فرد
سمت : کارشناس مسئول امور بانوان آموزش وپرورش استان
خداکرم حیدری
سمت : رئیس اداره استثنایی آموزش وپرورش استان
محسن مولوی
سمت : رئیس اداره شاهد وامور رایثارگری آموزش وپرورش استان