26 ربیع‌الثانی 1443

فرهاد اسماعیلی
سمت : مدیر کل آموزش و پرورش فارس
محسن کلاری
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش فارس
محمد فیاض پور
سمت : معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس
رسول قانونی
سمت : معاون آموزش متوسطه
جهانبخش بانشی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس
احمد علی قهرمانی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس
بهزاد نوروزی چگینی
سمت : معاون سواد آموزی آموزش و پرورش فارس
سعید مهبودی
سمت : رئیس اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش فارس