26 شوال 1443

محمدخلیل عسکری
سمت : مدیر کل آموزش و پرورش فارس
سجاد محمدی
سمت : رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش فارس
جواد ایزدی
سمت : رییس اداره حراست آموزش و پرورش فارس
مرتضی پورجعفر
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش فارس
مجید بذرافکن
سمت : معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس
رسول قانونی
سمت : معاون آموزش متوسطه
جهانبخش بانشی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس
آیت اله دهقانی
سمت : سرپرست معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس
بهزاد نوروزی چگینی
سمت : معاون سواد آموزی آموزش و پرورش فارس