15 جمادی‌الثانی 1443

مهین منافی
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
مقصود رستمی نژاد
سمت : معاون پژوهش،برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل
حسن رحمانی
سمت : سرپرست معاونت امور فرهنگی و پرورشی اداره کل
مقصود رستمی نژاد
سمت : سرپرست معاونت آموزش متوسطه اداره کل
میرصادق جامعی
سمت : معاون آموزش ابتدائی اداره کل
رضا میدان رو
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل
حسن رحمانی
سمت : معاون سوادآموزی اداره کل