14 جمادی‌الثانی 1443

حسن مظفری
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان
جهانگیر صفری
سمت : مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان
** **
سمت : مدیر کل کانون پرورش فکری
کمال اجاقلو
سمت : مدیر دانشگاه فرهنگیان زنجان
حسین حسنلو
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
داود بهرامی
سمت : معاون آموزش متوسطه
صیاد سلامی
سمت : معاون آموزش ابتدایی
جعفر گنج خانلو
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی
ذبیح اله تاراسی
سمت : معاون تربیت بدنی
- -
سمت : مشاور اجرایی مدیرکل
علی حیاتی
سمت : معاون سوادآموزی
نعمت اله محمدی
سمت : رئیس اداره حراست
مجید دویران
سمت : مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه دو
فاطمه باغبانی
سمت : رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی
نرگس فروزنده
سمت : مشاور امور بانوان
- -
سمت : رئیس اداره روابط عمومی
- -
سمت : رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
- -
سمت : رئیس اداره مشارکت های مردمی
شجاع الدین بهرامی
سمت : رئیس اداره امور حقوقی
محمدحسین صفری
سمت : رئیس اداره استعدادهای درخشان
- -
سمت : رئیس اداره سنجش
سیدسالار موسوی
سمت : مدیر هسته گزینش
محمود کلانتری
سمت : رئیس اداره انحمن اولیا و مربیان
حسین امیری
سمت : رئیس اداره ارزیابی عملکرد