21 شوال 1443

 اخبار مهم ,اخبار ویژه,معاونت پشتیبانی       ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۹:۱۹:۵۸       ۹۱
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر برای ارتقای شاخص های عدالت تربیتی و رفع محرومیت آموزشی در فارس فعالیت می کند.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم ,اخبار ویژه,معاونت پشتیبانی       ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۹:۵۵:۲۵       ۵۵۵
سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل اموزش و پرورش فارس گفت:خدمات رفاهی باید براساس سند تحول بنیادین اموزش و پرورش منجر به حفظ شان و منزلت وکرامت معلمان شود.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم ,اخبار ویژه,معاونت پشتیبانی       ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ۱۳:۲۷:۱۷       ۱۷۰
سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ریزی وتوسعه منابع آموزش وپرورش فارس گفت: آموزش و پرورش فارس یک که لازم است بانک های استان درخصوص ارائه خدمات بیشتر به قشر فرهنگیان توجه بیشتری داشته باشند
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم ,اخبار ویژه,معاونت پشتیبانی       ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۱۹:۱۳:۳۸       ۳۴۲
مدیرکل آموزش و پرورش فارس تکریم معلم را اولویت اول خدمات باشگاه های رفاهی فرهنگیان عنوان کرد و گفت: همه فعالیت ها حول این محور قرار گیرد.
  ادامه مطلب...
 اخبار حوزه ریاست,اخبار مهم ,اخبار ویژه,معاونت پشتیبانی       ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ۲۲:۴۴:۳۹       ۳۷۳
سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش فارس گفت: برای روند مستند سازی املاک، اعتباراتی درنظر گرفته شده است تا این مسیر سریع تر طی شود.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم ,اخبار ویژه,معاونت پشتیبانی       ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۰۹:۲۸:۴۷       ۵۹۷
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: باپایان یافتن کاراسکان درمدارس استان، ۶۵۳ هزار وهشتصد وچهل و نه نفر درقالب ۱۵۵ هزار و چهارصدو هفتاد و هفت خانواده و در مجموع ۱میلیون و نهصد وهشت هزار و ۳۷۹ نفرروز در مدارس و اماکن اقامتی وابسته به آموزش و پرورش فارس پذیرش و اسکان داده شدند.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم ,معاونت پشتیبانی,مناطق ، شهرستان ها و نواحی       ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۸:۲۷:۳۰       ۳۴۷
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: ستادهای اسکان فرهنگیان در فارس با اتخاذ تدابیر خاص پیام رسان فرهنگی خوبی در جامعه باشند.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم ,اخبار ویژه,معاونت پشتیبانی       ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۲:۱۶:۵۷       ۴۰۸
استاندار فارس بااشاره به اینکه باتوجه به آموزش و پرورش می توان پیشرفت را در جامعه ایجاد کرد گفت: آموزش و پرورش اولویت اول بنده در دستگاههای اجرایی می باشد.
  ادامه مطلب...
 اخبار حوزه ریاست,اخبار مهم ,اخبار ویژه,معاونت پشتیبانی       ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۰:۵۹:۰۶       ۲۹۲
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: اسکان مهمانان نوروزی در مدارس فارس باعث افزایش امنیت و کاهش جرم در استان در ایام تعطیلات نوروزی شده است.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم ,اخبار ویژه,معاونت پشتیبانی       ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۰۹:۳۹:۰۳       ۲۳۱
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: باپایان یافتن دور اول سفرهای نوروزی بیش از ۳۶۳ هزارو دویست و هشتاد ودونفر در قالب ۸۶ هزار و دویست و نودو شش خانواده و در مجموع ۱ میلیون و هشتاد هزار و دویست وشصت ونه نفرروز در مدارس و اماکن اقامتی وابسته به آموزش و پرورش فارس پذیرش و اسکان داده شدند.
  ادامه مطلب...