1 جمادی‌الاول 1443

 اخبار ویژه,انتصابات,معاونت پرورشی و فرهنگی       ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰۸:۳۵:۲۹       ۶۷۵
با حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، مهین خدایی، رئیس اداره امور تربیتی با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان کرمان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,شهربابک       ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳:۱۲:۵۹       ۱۵۶۰
طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان " ناصر شاه حسینی " به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهربابک منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,معاونت تربیت بدنی و سلامت       ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۰:۳۰:۴۲       ۱۲۵۲
طی حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان " شجاع رئیسی " به عنوان رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی آموزش و پرورش استان کرمان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی       ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰۱:۵۳:۳۵       ۱۳۴۲
طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان " حسین براهوئی " به عنوان معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان کرمان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,شهربابک       ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۲:۱۶:۰۰       ۱۵۸۹
طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان " داود مغفوری " به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهربابک منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی       ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰۹:۲۵:۳۰       ۱۱۸۷
طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان " جلیل جعفری قزوینی " به عنوان رئیس اداره پشتیبانی و خدمات آموزش و پرورش استان کرمان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی       ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰۹:۵۴:۰۴       ۱۸۹۳
طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ندا زنگی آبادی به عنوان رئیس اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش استان کرمان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی       ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۵:۱۴:۵۳       ۱۹۳۲
طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان " قوام رضا میرحسینی " به عنوان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان کرمان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی       ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۲:۳۲:۵۴       ۱۲۹۳
طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان " محمدرضا سعادت " به عنوان سرپرست مرکز پژوهش های علمی_آموزشی آموزش و پرورش استان کرمان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,معاونت نهضت سواد آموزی       ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۱:۵۹:۲۵       ۱۶۵۳
طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان " مرجان ابراهیمی زرندی " به عنوان رئیس اداره دوره های سوادآموزی آموزش و پرورش استان کرمان منصوب شد.
  ادامه مطلب...