21 شوال 1443

 اخبار سند تحول بنیادین,اخبار مهم ,اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰۸:۱۴:۲۸       ۱۵۱
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس گفت: ام الفطریات حب ذات است این که انسان کمال جوست نشات گرفته از این است که خودش را دوست دارد و در واقع اراده برای کسب هر کمالی متاثر از همان حب ذات آدمی به خود و اشتیاق نسبت به تعالی مداوم است.
  ادامه مطلب...
 اخبار حوزه ریاست,اخبار سند تحول بنیادین,اخبار مهم ,اخبار ویژه       ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۲۱:۱۶:۰۱       ۱۶۲
مدیر پایگاه جامع اینترنتی سند تحول بنیادین کشور گفت: هدف از این پایگاه این است که محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را در خانواده ها و بین دانش آموزان ترویج کند.
  ادامه مطلب...
 اخبار سند تحول بنیادین,اخبار مهم ,اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۵:۵۱:۲۸       ۲۵۲
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس گفت: از جمله دلالت های تربیتی توجه به ویژگی فطری کمال جویی انسان در عرصه تعلیم و تربیت رسمی آن است که معلم الگوی شایسته‌ای برای دانش آموزان باشد.
  ادامه مطلب...
 اخبار سند تحول بنیادین,اخبار مهم ,اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۵:۴۵:۳۰       ۲۱۱
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس گفت: وقتی می پذیریم که حقیقت وجود انسان روح اوست در برنامه‌های آموزش و پرورش نباید این بعد وجودی انسان فراموش شده و یا در حاشیه مورد توجه قرار گیرد.
  ادامه مطلب...
 اخبار حوزه ریاست,اخبار سند تحول بنیادین,اخبار مهم ,اخبار ویژه       ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۶:۳۷:۳۲       ۲۲۸
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: سند تحول بنیادین غیرممکن و دست نیافتنی نیست بلکه با آموزش و تبیین می توان آن را عملیاتی کرد.
  ادامه مطلب...
 اخبار سند تحول بنیادین,اخبار مهم ,اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱۰:۰۹:۱۷       ۲۴۹
معاون آموزش‌ ابتدایی آموزش و پرورش گفت: زیربنای هر نظام تربیتی شناخت انسان است و عدم شناخت درست از انسان موجبات آن را به بار می‌آورد که دیوار تعلیم و تربیت تا ثریا دچار اعوجاج گردد
  ادامه مطلب...
 اخبار حوزه ریاست,اخبار سند تحول بنیادین,اخبار مهم ,اخبار ویژه       ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۲۳:۳۰:۱۰       ۱۶۷
استاندار فارس با تاکید بر سند تحول آموزش و پرورش گفت: ستاد ویژه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در استان فارس برای تحقق کامل سند تشکیل شود.
  ادامه مطلب...
 اخبار حوزه ریاست,اخبار سند تحول بنیادین,اخبار مهم ,اخبار ویژه       ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۳:۵۱:۰۰       ۱۵۷
مدیرکل آموزش وپرورش فارس از انتخاب فارس به عنوان استان پایلوت کشوری برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپروش خبرداد.
  ادامه مطلب...
 اخبار سند تحول بنیادین,اخبار مهم ,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۱۳:۵۲:۳۱       ۱۳۸
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گفت: چنانچه در نظام اندیشه ای دانش آموزان اعتقاد به سنت عمل و عکس العمل ریشه دار شود می‌توانیم رفتار سنجیده تر و مطلوب تری را از دانش آموزان شاهد باشیم.
  ادامه مطلب...
 اخبار سند تحول بنیادین,اخبار مهم ,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۱۳:۴۹:۱۳       ۹۹
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گفت: درک صحیح و عمیق از نظام آفرینش می تواند در اخلاق و رفتار تجلی یابد چرا که نظام اندیشه ای در نهایت نظام رفتاری را شکل می دهد.
  ادامه مطلب...