22 ربیع‌الثانی 1443

 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۲:۵۲:۴۵       ۵۰۲
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم تدریس تدریس زبان انگلیسی؛ درس هفتم پایه هفتم، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰۶:۵۳:۰۰       ۴۲۵
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم تدریس درس علوم پایه هفتم با موضوع قانون بقای انرژی ، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰۹:۲۴:۵۳       ۵۴۲
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم تدریس درس زبان انگلیسی درس هفتم پایه هشتم، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۰۸:۰۲:۰۹       ۵۸۵
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزش ادوب انیمیت پروژه محور رشته ی کامپیوتر، شاخه کاردانش ، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰۶:۳۸:۰۰       ۴۵۴
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزشی تدریس درس مهارت 25 رشته الکترونیک ((مهارت الکترونیک کار صنعتی پایه دهم شاخه کاردانش، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۷:۰۴:۲۴       ۵۱۰
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزشی تدریس درس شانزدهم ادبیات فارسی پایه هشتم، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰۶:۴۷:۵۱       ۱۰۷۹
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزشی تدریس ترسیم سه نما کتاب رسم فنی ساختمان پایه دهم رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی و حرفه ای ، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۰۷:۴۳:۵۱       ۵۲۰
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزشی تدریس درس آزادپایه های هفتم، هشتم و نهم با موضوع قید و انواع آن ، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۰۹:۴۳:۰۵       ۶۲۶
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزشی تدریس درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم ، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱۱:۲۶:۱۴       ۵۷۳
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزشی تدریس فصل 15 کتاب علوم تجربی پایه هفتم مبحث تبادل با محیط، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...