23 جمادی‌الثانی 1443

 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۱۱:۰۸:۱۳       ۶۰۷
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزشی تدریس درس پودمان 4 واحد یادگیری6ساخت پروژه پایه11 الکترونیک ، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۹:۴۸       ۵۴۵
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزشی تدریس درس دوازدهم کتاب ادبیات پایه هشتم ، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۱۳:۱۸:۱۰       ۶۰۴
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزشی درس چهاردهم ادبیات پایه نهم مبحث قید از دانش های زبانی و ادبی، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش ابتدایی,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱۳:۲۴:۰۶       ۱۵۸۶
جدول پخش برنامه درسی ۲۵ فروردین ۹۹ شبکه آموزش سیما و برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه بیست و پنجم فروردین ماه ۱۳۹۹
  ادامه مطلب...
 حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱۳:۲۲:۵۳       ۸۶۰
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزشی تدریس درس دوازدهم کتاب پیامهای آسمانی پایه نهم موضوع جهاد، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳:۰۲:۰۰       ۴۳۷
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزشی تدریس درس کتاب علوم پایه هفتم مبحث سلول و سازمان بندی آن، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۲:۵۵:۳۶       ۶۵۴
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزشی تدریس درس کتاب پیام های آسمانی پایه ی هشتم، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۰۸:۵۹:۲۱       ۶۸۳
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزشی تدریس درس درس دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک پودمان 4، قسمت اول پایه ی دوازدهم، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰۸:۱۶:۵۱       ۵۲۱
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزشی تدریس پودمان سه از کتاب نقشه برداری پایه 12، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...
 حوزه معاونت آموزش متوسطه,مدیر کل       ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰۸:۲۹:۳۲       ۶۱۵
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فیلم آموزشی تدریس آموزش درس هشتم عربی پایه ی هفتم ، برروی پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه قرار گرفت.
  ادامه مطلب...