21 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۰:۵۴:۵۰
کد مطلب:  l63WREuT
بي آموزش و پرورش به كجا مي رويم؟

روزنامه اطلاعات

در پي درج مطلب مندرج در روزنامه اطلاعات با عنوان «بي آموزش و پرورش به كجا مي رويم؟» در 6 ارديبهشت ماه جوابيه معاونت پرورشي و فرهنگي اين وزارتخانه به شرح ذيل است:

اردوي دانش آموزي يك اردوي تربيتي است كه در آن اولين قدم براي تجربه استقلال، خودباوري، اعتماد به نفس و زندگي گروهي برداشته مي‌شود و شركت كنندگان در آن زندگي جديدي را به دور از خانواده و در ميان گروه همسالان تجربه مي‌كنند. كارشناسان حوزه آموزشي- تربيتي معتقدند كه افراد در اردو شيوه زندگي فردي و گروهي، پيروي از قوانين و مقررات، احترام به بزرگان، نقش‌هاي اجتماعي، كمك به همنوعان و شيوه هاي آن، خصلت‌هاي نيكو و والاي انساني، آشنايي با محيط زيست و طبيعت، آشنايي با حيوانات و طرز رفتار با آنها، تفكر و تأمل در آفريني و خالق هستي را مي‌آموزند.

اردو مقدمه اي براي ورود به زندگي اجتماعي است« به گفته آنان اردو در بروز ويژگي‌هاي شخصيتي افراد، اختلافات فردي، رفتارهاي هنجار و نابهنجار، بروز مهرباني ها، عواطف، هيجانات و مهار آنها نقش بسزايي دارد.

اردوها معمولاً با مقاصد و اهداف علمي، آموزشي، فرهنگي، زيارتي و سياحتي با برنامه ريزي مديران، معلمان، مربيان و رضايت و مشاركت اوليا دانش آموزان انجام مي‌گيرد.

تجربه كردن يك زندگي دسته جمعي، تقويت و تحكيم بنيه اعتقادي و اخلاقي كودكان و نوجوانان، كسب تجربه در زمينه هاي اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي، رشد مهارت هاي اجتماعي، رشد و شكوفاسازي استعدادهاي فردي، افزايش دانش عمومي و تخصصي افراد در زمينه هاي مختلف، گسترش و تعميق مهارت هاي فردي از جمله اهداف اردوي دانش آموزي است.

برنامه ريزي اردو و بازديد دانش آموزي توسط شوراي مدرسه، مكان، زمان ،مدت برگزاري اردو و بازديد، تامين منابع مالي پيش بيني شده، موافقت با اجرا يا لغو اردو و بازديد با رعايت ماده 91 و 107 آيين نامه اجرايي مدارس، نظارت بر رعايت ضوابط و شرايط انتخاب و اعزام دانش آموزان، بررسي و تائيد امنيت كافي، نظارت و ارزيابي اردوهاي دانش آموزي از جمله سطوح برنامه ريزي اردوي مدرسه را شامل مي شود.

عوامل اجرايي در تشكيلات يك سازمان ،موظف به اجراي برنامه ها و امور طبق بخشنامه ها، اساسنامه‌ها، شيوه نامه‌ها و ابلاغ هاي صادره مي‌باشند؛ مسئول اجراي يك برنامه اردويي بايد طبق ضوابط اردو عمل كند و به موارد منع و غير امنيتي اردويي نيز دقت ويژه اي داشته باشد.

اجراي اردوهاي دانش آموزي در مدارس سبب مي‌شود تا لحظه‌هاي طلايي در ذهن افراد نقش ببندد و خاطرات آن به يادگار بماند و درس‌هاي تمريني زندگي ياد گرفته شده از آن اردو در زندگي روزمره اين دانش آموزان كه هركدام مسئوليت يك زندگي و شغل را در آينده خواهند داشت كاربرد داشته باشد.

در خاتمه ضمن اذعان به اينكه در يك برنامه‌ي اردويي تمامي نكات، تمهيدات ايمني، فرهنگي تربيتي و ساز و كارهاي لازم بايستي پيش بيني و اجرا شود اما از اين نكته نيز نبايد غافل شويم كه خود اردو يك كلاس درس عملي و يك موقعيت تربيتي واقعي است. در واقع يك گام عملي براي آشنايي دانش آموزان در تجربه كردن لحظه هاي شاد و ناخوش با حداقل امكانات و همچنين كسب مهارتهاي لازم در روابط بين فردي است.

دانش آموزان به صورت مستقيم و غير مستقيم با درس هاي زندگي آشنا مي‌شوند و يك حس اعتماد به نفس و مستقل شدن را در اردو تجربه مي‌كنند.

با اين همه اميدوار هستيم در آينده اردوها و بازديدهاي دانش آموزي برابر با شيوه نامه هاي آن هر چه بيشتر به صورت استاندارد اجرا و ارزيابي شوند.

 

 

به اشتراک بگذارید :