21 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۱:۰۳:۴۸
کد مطلب:  XTkSraO3
گزارش آرمان از حال ناخوش اردوي دانش آموزي/ روزهاي خوبي كه دريغ مي شوند

روزنامه آرمان

در پي درج مطلب مندرج در روزنامه آرمان با عنوان « گزارش آرمان از حال ناخوش اردوي دانش آموزي/ روزهاي خوبي كه دريغ مي شوند » در 8 ارديبهشت ماه جوابيه معاونت پرورشي و فرهنگي اين وزارت خانه به شرح ذيل است:

اردو تمرين زندگي اجتماعي است

نظام آموزشي ما كه بهره مند و منبعث از آموزه هاي ديني است به لحاظ تئوريكي بيشترين نياز را براي برگزاري اردوها و بازديد هاي دانش آموزي دارد. آموزه هاي بسياري نظير مسئوليت پذيري ، تعاون، همزيستي مسالمت آميز و..... را نمي توان صرفاً با بيان تئوري و در قالب كتاب هاي درسي به دانش آموزان منتقل نمود بلكه مي بايست با ارائه الگو ها و نمادهايي آشنا نمود تا تمرين زندگي اجتماعي را با هدف بروز استعدادهايشان تجربه نمايند.

مهم ترین و اساسی ترین هدف از برگزاری اردوها ایجاد بستری مناسب برای تحقق آموزه های تربیتی ، دینی، علمي و فرهنگي است كه بر اساس موضوعات متنوع : آموزشي ، علمي و پژوهشي ،تلاش و سازندگي و

و سياحتي، ورزشي، فرهنگي، هنري، آمادگي دفاعي ،بهداشتي ، امداد و نجات ، تربيتي و تفريحي

گردشگري و ...برنامه ريزي مي شود، دانش آموزان در طول سال تحصيلي حداقل يكبار در اردوهاي فوق شركت مي كنند و با برگزاري برنامه هاي متنوع "خمير مايه اردو " يعني نشاط و شادابي در زندگي دسته جمعي  را ايجاد مي نمايند.

مطمئناً به لحاظ اجرايي و با توجه به حجم قابل توجه علاقمندان و مشتاقان اردوهاي دانش آموزي ، اگر چه امكان بروز و ظهور حوادث  سهو ي و  كوتاهي و اشتباه برخي متوليان وجود دارد اما نكته قابل تأمل دقت نظر و كاربست مقررات و راهكار هاي ايمني افزا در روند اجراي اين اردوهاست كه وزارت آموزش و پرورش  با بهره مندي از كارشناسان  خبره و مجرب اين زمينه را فراهم نموده است. خوشبختانه در اجراي اردوها و بازديدهاي دانش آموزي كه ساليانه بيش از هفت ميليون نفر - روز برگزار مي شود كمترين ميزان تلفات و خسارت را در مقايسه با حوادث جاده اي داريم . انتخاب شركت مسافربري ايمن و استاندارد ، تعيين استانداردهاي وسيله نقليه ، بيمه حوادث، تعيين استانداردهاي نيروي انساني همراه و .. همه از اقدامات پيشگيرانه و ايمني بخش وزارت آموزش و پرورش است كه در قالب بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مستمر به مجريان امر ابلاغ شده است .

تربيت نيروي انساني، استفاده از وسائط نقليه استاندارد وافزايش ضريب اطمينان  بيش از پيش در برگزاري اردوهاي دانش آموزي ، مورد توجه قرار گرفته است .  

به اشتراک بگذارید :