21 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۲:۳۵:۰۰
کد مطلب:  1302857
فاصله تهران با برخی نقاط کشور 57 برابر است!

روزنامه جوان

در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه جوان به تاریخ 1مهر99 با عنوان « فاصله تهران با برخی نقاط کشور 57 برابر است!» پاسخ معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر می‌باشد:

1-استناد به نتایج کنکور سراسری معیار قابل قبولی برای قضاوت درخصوص کیفیت آموزشی مدارس دولتی نمی‌باشد. در ارزیابی کیفی ازبرنامه‌ها و فعالیت‌های مدارس شاخص‌ها و معیار متعددی دخالت دارند، البته این شاخص‌ها که مصوب شورای عالی آموزش و پرورش می‌باشند. همه ساله در ارزیابی عملکرد مدارس مورد استفاده قرار می‌گیرند و نتایج حاصل از آن‌ها در اصلاح و بهبود برنامه‌های آتی اعمال می‌گردد.آمار برگزیدگان کنکور 98 که رتبه زیر10 را کسب کرده‌اند، 85 درصد از مدارس دولتی اعم از عادی و نمونه دولتی و استعدادهای درخشانبوده است وتقریباً 15 درصد دانش آموزان متناسب با 15 درصد تقریبی جامعه آماری تحت پوشش از کل  دانش آموزان در نظام آموزشی کشور از بخش غیردولتی بوده است.

2-متأسفانه در این مصاحبه‌ها، آمارها و اطلاعاتی ارائه شده است که فاقد دقّت و صحت لازم می‌باشند. به عنوان مثال این ادّعا که «در میانپذیرفته شدگان کنکور سراسری با رتبه زیرهزار در سال 98 حتی یک نفر از دانش آموزان مدارس دولتی هم دیده نمی‌شود» ناصحیح و طرح آن از سوی مصاحبه شونده محترم بسیار بعید و دور از انتظار است، انصاف حکم می‌کند که برای اثبات و تبیین ذهنیات پیش ساخته به آمار و اطلاعات خودساخته متوسل نشویم.

3-توسعه مدارس غیردولتی مطابق مصوبات برنامه‌های پنجم و ششم توسعه صورت پذیرفته؛ همچنین مشارکت نظام‌مند اقشار مختلف در امر توسعه آموزش و پرورش از سیاست‌های دولت و آموزش و پرورش بوده است و براین اساس؛ در حال حاضر قریب به هشتاد و هشت درصد دانش آموزان در کلیه دوره‌های تحصیلی در مدارس دولتی به تحصیل اشتغال دارند و قریب دوازده درصد آنان در مدارس غیردولتی حضور دارند، لذا طرح این موضوع که آموزش و پرورش به دلیل توجه به مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی بی‌توجه است امری غیرواقعی و یک ادعای خلاف واقع  است.

4-طرح این ادعا که مدیران و مسئولان آموزش و پرورش خود صاحب امتیاز مدارس غیردولتی و یا عضو هیأت امناء این قبیل مدارس هستند، این موضوع عمومیت ندارد و نمی‌توان آن را علت نابرابری یا پیامدهای دیگری دانست که به آن اشاره شده است. طرح مسائل بی‌پایه و فاقد اعتبار جز تلاش برای تأثیرگذاری براذهان عمومی به منظور پذیرش مباحث غیرواقعی هدفی ندارد.

5-این که تمرکز و توجه به مدارس دولتی رضایت بخش نیست، دلایل متعددی دارد که بخشی از آن‌ها مورد تأیید است. در شرایط کنونی  حل مسائل و مشکلات آموزش و پرورش در اولویت مسایل دولت است و امید می‌رود با رفع موانع و گشایش در امور اقتصادی به این مهم توجه بیشتری شود.

6-تأثیرپذیری آموزش در دوره متوسطه دوم از کنکور سراسری امری واقعی و مورد تأیید است، لذا وزارت آموزش و پرورش همواره بر جایگزینی سوابق تحصیلی دانش آموزان در پذیرش آنان در دانشگاه‌ها پافشاری کرده است و امید می‌رود با تغییر در روش‌های سنجش و پذیرش دانشجو تأثیر سوء این پدیده بر نظام رسمی تعلیم و تربیت در کشور از بین برود.

7-شرایط اقتصادی جامعه و میزان بهره‌مندی‌های آنان از دیگر مزیت‌های جامعه عامل مهمی در توزیع مدارس دولتی در کشور و در میان شهرهای برخوردار می‌باشد. این توزیع خود معلول شرایط دیگری است که مرتبط با آموزش و پرورش نیست.

به اشتراک بگذارید :