7 شعبان 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ ۰۹:۰۵:۵۶
کد مطلب:  yJwymQgy
مدیر کل مشاوره و امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش:
هدایت تحصیلی، نويد دهنده فصل نو در آموزش و پرورش است

مدیر کل مشاوره و امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت: هدایت تحصیلی دانش آموزان در دوره اول متوسطه، نويد دهنده فصل نو در آموزش و پرورش است.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان اصفهان، مسعود شکوهی درگردهمایی شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان دوره اول متوسطه استان های کشور، اظهارکرد: امیدواريم با بکارگیری از تدابیر و تجربیات مدیران و همکاران بتوانیم هدایت تحصیلی را با موفقیت اجرا کنیم.

مدیرکل مشاوره و امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد : یکی از مهمترین دوران تحصیل دانشآموز برای انتخاب شغل در پایه نهم رغم میخورد بنابراین با اجرای هدایت تحصیلی میتوانیم مسیر را به آنها نشان دهیم.

وي خاطرنشان کرد : اگر امروز براساس آمارهای رسمی مشاهده میکنیم که در مراکز کاریابی میزان تطابق شغل با مدرک تحصیلی فارغالتحصیلان کمتر از دو درصد است نشانگر آن است که هدایت تحصیلی را به هر دلیلی خوب انجام ندادهایم و همه دست به دست هم دادهاند تا منابع مالی و انسانی ما به هدر بروند.

شكوهي با بيان اين كه دانشآموزان بعد از 12 سال تحصیل، در شغلی کار می کنندکه تناسبی با رشته تحصیلیاشان ندارد، افزود:  همه همکاران در مجموعه آموزش و پرورش هدایت تحصیلی را جزو وظایف بقیه بخشها ببینند و همه باید همکاری کنند تا هدايت تحصيلي دانش آموزان با موفقیت اجرا شود.

مدیرکل مشاوره و امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد : هدایت تحصیلی، فصل نو را در آموزش و پرورش نوید میدهد و ما مدعی نیستیم که آیین نامه فعلی جامع و کامل است اما در شرایط فعلی و فرصت کوتاه شاید بهترین آیین نامهای بود که به تصویب رسید چرا که در آن از دیدگاههای صاحبنظران کشور استفاده شد.

شکوهی با اشاره به اين كه هدایت تحصیلی ، هدف مهم در دوره متوسطه اول است ،  بيان كرد : کسب شایستگی های لازم برای داشتن زندگی مطلوب مهمترین هدف است تا بتوانیم شهروندانی متناسب در تراز جمهوری اسلامی تربیت کنیم .

وی با اشاره به سه مستند در هدایت تحصیلی افزود: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی، و ترسیم سند چشم انداز 20 ساله از جمله این مستندات هستند که باید به آنها توجه کرد.

مدیرکل مشاوره و امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش اظهاركرد : توزیع مناسب و درست رشتههای تحصیلی براساس توانایی دانشآموزان از اهمیت بسزایی در آموزش و پرورش برخوردار است.

به اشتراک بگذارید :