13 رجب 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۴:۴۶:۰۰
کد مطلب:  1411604
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان:
نحوه اجرای بسته های تحول آفرین مدارس، پایش و ارزیابی می شوند

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان از نظارت، بررسی و پایش چگونگی اجرای 21 بسته تحول آفرین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس زیست بوم فعلی، در مدارس استان خبر داد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان هرمزگان، ایرج بیت اللهی در جلسه بررسی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هرمزگان گفت: مطابق برش استانی، 718 فعالیت در قالب 187 برنامه و همچنین 21 بسته اجرای تحول آفرین در مدارس استان هرمزگان متناسب با زیست بوم جاری در حال انجام است.

وی افزود: حوزه های مختلف اداری آموزش و پرورش نسبت به تهیه گزارش ماهانه و سه ماهه اجرای بسته های تحولی اقدام نمایند و هر دایره نسبت به تدوین برنامه سالانه مدارس مبتنی بر ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت، اهداف دوره های تحصیلی و برنامه های درسی منطبق با سیاست ها و برنامه های سال 99 و متناسب با زیست بوم فعلی، برنامه های اجرائی را به مناطق ارسال کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان بیان داشت: نظارت مستمر، بررسی و پایش از روند اجرای برنامه ها، فعالیت ها و بسته های تحولی از سطح تا مدرسه ضروری است و اگر به دنبال تحقق مطلوب و اثر بخشی مناسب سند هستیم، باید نظارت را جدی تر دنبال کنیم.

بیت اللهی با تأکید بر اجرای مطلوب 21 بسته تحول آفرین سند، اظهارداشت: تحول آفرین، شوق انگیز، تحقق پذیر، فراگیر بودن، سنجش پذیر، زود بازده بودن و مدرسه محور از ویژگی های مهم این 21 بسته تحولی سند است.

 

به اشتراک بگذارید :