13 رجب 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۰:۱۵:۰۰
کد مطلب:  1413139
پانته آ درّی معاون آموزش متوسطه شهر تهران اعلام کرد:
آغاز آموزش های حضوری دروس عملی و کارگاهی هنرستان های شهر تهران

در خوشه دروس شایستگی های فنی و استانداردهای مهارتی آموزش و ارزشیابی به صورت حضوری انجام خواهد شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ،پانته آدرّی معاون آموزش متوسطه  شهرتهران ضمن تاکید  براهمیت  آموزش و ارزشیابی حضوری دروس عملی و کارگاهی انواع هنرستان های دولتی و غیردولتی  شهر تهران  اعلام کرد :

دراجرای مصوبه 977 شورای عالی آموزش و پرورش و بخشنامه  وزارت متبوع  در خصوص  اجرای مصوبات  پنجاه و دومین  جلسه ستادمدیریت  کرونا آموزش و ارزشیابی دروس شایستگی های فنی شاخه  فنی و حرفه ای و استانداردهای مهارت شاخه کاردانش  از اول  بهمن به صورت تراکمی و حضوری  و بارعایت  شیوه نامه  بهداشتی انجام می شود.

معاون آموزش متوسطه شهر تهران گفت :آموزش حضوری  هنرستان ها صرفا  برای دروس عملی و کارگاهی  است و شامل  دروس عمومی ، شایستگی های غیرفنی و پایه نمی شود .

اوافزود: با توجه به آغاز سال تحصیلی از 15 شهریور و برنامه ریزی های مدرسه  مدیر هنرستان  با تشکیل شورای مدرسه مصوبات  لازم را برای تمهید شرایط حضور دانش آموزان و همکاران در مدرسه  تعیین و زمان مورد نیاز  آموزش عملی  هنرجویان (طبق جدول درسی و هفته های باقی مانده از  آموزش های عملی ) به تفکیک هررشته و پایه،جدول زمانبندی تشکیل کارگاه ها (روز و ساعت)، شرایط رعایت شیوه نامه های بهداشتی از حیث ضدعفونی  تجهیزات ، ابزارآلات و سطوح متناسب با  وسعت  کارگاه (رعایت  فاصله تعیین شده ) و تهویه مناسب و ... اخذ می نماید.

درّی درادامه بیان کرد: همچنین اطلاع رسانی موثر و به موقع  از برنامه مدرسه به اولیا ،هنرجویان ،هنرآموزان و اتخاذ راهکارهای مناسب برای ارائه خدمات آموزشی و تربیتی با کیفیت ، رعایت بودجه بندی و تاکید بررعایت  شیوه نامه های بهداشتی (فردی و گروهی) به عنوان مستندات مهم در مدرسه نگهداری خواهدشد.

معاون آموزش متوسطه  پایتخت گفت: تعداد افراد حاضر در کارگاه ها  متناسب با فضای فیزیکی  کارگاه و رعایت  دقیق پروتکل های بهداشتی توسط شورای مدرسه تعیین می شود. او تصریح کرد: مستندسازی و در دسترس بودن مصوبات شورای مدرسه  از موارداولویت دار در برنامه ریزی های مدارس برای ارائه خدمات آموزشی با کیفیت وسبب  سهولت  اجرای بازدید های میدانی توسط ناظران استانی و منطقه ای می شود.

لازم به ذکر است برنامه ریزی برای انجام کارآموزی و کارورزی هنرجویان افتاده  نیز به صورت حضوری انجام می شود.

به اشتراک بگذارید :