4 شوال 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۲۲:۴۰:۱۱
کد مطلب:  1430931
اطلاعیه شماره 3
قابل توجه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی 11و1399/10/12 آموزش و پرورش شهر تهران

.

اطلاعیه شماره 3                                                  

«تعلیم و تعلّم عبادت است »

قابل توجه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی 11و1399/10/12  اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

پیرو اطلاعیه های شماره 1و2 وبا عرض تبریک به لحاظ موفقیت درآزمون مذکور، جهت ارائه مدارک و مستندات وتشکیل پرونده اولیه و دریافت معرفی نامه برای انجام مصاحبه، خواهشمند است:براساس برنامه زمانی جداول شماره 1 و 2 وبا همراه داشتن مدارک به شرح ذیل، به آدرس: تهران، بلوار کشاورز، بعد از تقاطع وصال شیرازی ، خیابان نادری، بعد از تقاطع ایتالیا،دبیرستان متوسطه اول حضرت نرجس (س) با رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا، مراجعه فرمایید. بدیهی است برای بقیه ی پذیرفته شدگان سهمیه شهر تهران در رشته های فنی و مهندسی مربوط به دانشگاه شهید رجایی برنامه زمان بندی تشکیل پرونده و انجام مصاحبه طی اطلاعیه شماره 4، متعاقباً اعلام خواهد شد.

جدول شماره ( 1 ) زمانبندی تشکیل پرونده و بررسی مدارک

ایام

هفته

تاریخ

نوبت صبح

ساعت پذیرش 8:30 الی 12

نوبت عصر 

ساعت پذیرش 13 الی 15:30

خوشه شغلی

جنسیت

خوشه شغلی

جنسیت

1شنبه

1399/11/19

آموزگار ابتدایی  بر اساس حرف اول نام خانوادگی، حرف « الف »

زن

آموزگار ابتدایی  بر اساس حرف اول نام خانوادگی ازحرف« ب » تا « پ»

زن

2شنبه

1399/11/20

آموزگار ابتدایی حروف ت  ذ ر - س ح ن

زن

آموزگار ابتدایی  

مرد

3شنبه

1399/11/21

ادبیات شیمی مراقبت سلامت فیزیک علوم تجربی

مرد

ادبیاتشیمیمراقبت سلامت فیزیکعلوم تجربی

زن

شنبه

1399/11/25

ریاضی زبان انگلیسی آموزگار ابتدایی (زن )- حروف ز غ

مرد وزن

ریاضی زبان انگلیسی زیست شناسی ( مرد و زن)

مرد وزن

1شنبه

1399/11/26

آموزگار ابتدای  حروف خ -  ش ص

زن

عربی (مرد وزن ) تربیت بدنی (مرد) الف تا ل

مرد وزن

2 شنبه

1399/11/27

آموزگار ابتدایی حروف د- ض ط ع - تاریخ و جغرافی

زن

تربیت بدنی از حرف م تا ی تاریخ جغرافیا

مرد

3شنبه

1399/11/28

تربیت بدنی اجتماعی

زن

اجتماعی مشاوره

مرد

4شنبه

1399/11/29

معارف اسلامی (مرد) آموزگار ابتدایی (زن)  از حرف ک گ

مرد

معارف اسلامی( زن ) مشاوره (زن) استثنایی( زن و مرد)

مرد وزن

5شنبه

1399/11/30

آموزگار ابتدایی حرف م

زن

آموزگار ابتدایی حروف  و هـ -  ی

زن

شنبه

1399/12/02

جامانده تمام رشته ها

زن

جامانده تمام رشته ها

مرد

 

جدول شماره( 2 ) برنامه زمانبندی مصاحبه

ایام هفته

تاریخ

خوشه شغلی

جنسیت

مرکز مصاحبه

پذیرش

2شنبه

1399/11/20

آموزگار ابتدایی حرف « الف»

زن

پردیس نسیبه

از 8 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سایت مربوطه   

3شنبه

1399/11/21

آموزگار ابتدایی  باقی مانده حرف « الف » تا « پ »

زن

پردیس نسیبه

از 8 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سایت مربوطه

شنبه

1399/11/25

ادبیات فارسی

زن و مرد

شهدای مکه

از 8 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سایت مربوطه

شیمی  - مراقبت سلامت حرف الف

زن

شهید بهشتی

آموزگار ابتدایی از حروف ذ  ر

زن و مرد

شرافت

آموزگار ابتدایی حرف  ت

زن و مرد

نسیبه

فیزیک 10  علوم تجربی حروف الف - ب

زن و مرد

شهید بهشتی

1شنبه

1399/11/26

زبان انگلیسی  

زن و مرد

شهدای مکه

از 8 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سایت مربوطه

مراقب سلامت ب تا ح

زن و مرد

شهید بهشتی

امور تربیتی

زن ومرد

شهید چمران

زیست شناسی

زن و مرد

شهید بهشتی

ریاضی  از حرف الف تا  ر

زن

شهید بهشتی

علوم تجربی از حرف پ تا ع

زن مرد

شهید بهشتی

آموزگار ابتدایی حروف  ز -  س غ  

زن و مرد

شهید شرافت

آموزگار ابتدایی حرف  ح

زن و مرد

نسیبه

2 شنبه

1399/11/27

عربی

زن و مرد

شهدای مکه

از 8 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سایت مربوطه

ریاضی  از حرف س تا ی ( زن) و حرف الف ( مرد)

زن مرد

شهید بهشتی

علوم تجربی از حرف غ تا ی

زن مرد

شهید بهشتی

تربیت بدنی (مرد ) از حرف الف تا گ

مرد

شهید چمران

آموزگار ابتدایی حروف ش ص ( مرد زن)

زن و مرد

شهید شرافت

آموزگار ابتدایی حرف خ

زن و مرد

نسیبه

3شنبه

1399/11/28

تاریخ جغرافیا

زن و مرد

شهدای مکه

از 8 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سایت مربوطه

تربیت بدنی  از حرف م تا ی

مرد

شهید چمران

آموزگار ابتدایی حرف د

زن و مرد

نسیبه

ریاضی  از حرف ب تا د

مرد

شهید بهشتی

مراقب سلامت از حرف خ تا ل

زن و مرد

شهید بهشتی

آموزگار ابتدایی حروف ض ط ع

مرد و زن

شهید شرافت

4شنبه

1399/11/29

علوم اجتماعی

مرد - زن

شهدای مکه

از 8 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سایت مربوطه

تربیت بدنی

زن

چمران

مراقب سلامت از حرف م تا ی

مرد و زن

شهید بهشتی

ریاضی  از حرف ر تا ی

مرد

شهید بهشتی

آموزگار ابتدایی حروف ف ق

مرد وزن

شهید شرافت

شنبه

1399/12/02

مشاوره

زن و مرد

شهید چمران

از 8 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سایت مربوطه

آموزگار ابتدایی از حروف ک گ

مرد و زن

شهید باهنر

1شنبه

1399/12/03

معارف اسلامی  

زن و مرد

شهید چمران

از 8 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سایت مربوطه

آموزگار ابتدایی از حرف ل تا م ( 54تا از163)

زن

شهید باهنر

2شنبه

1399/12/04

آموزگار استثنایی

زن و مرد

شهید چمران

از 8 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سایت مربوطه

آموزگار ابتدایی حرف م ( 55تا از 163)

زن و مرد

شهید باهنر

3شنبه

1399/12/05

آموزگار ابتدایی از حرف م 54 تا ن 69

زن و مرد

شهید باهنر

از 8 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سایت مربوطه

4شنبه

1399/12/06

آموزگار ابتدایی از حرف وهـ - ی  

زن و مرد

شهید باهنر

از 8 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سایت مربوطه

شنبه

1399/12/09

جامانده  کلیه رشته ها

زن و مرد

 

از 8 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سایت مربوطه

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اولیه استخدامی :

  1. ارائه تصویر واضح ازکارنامه قبولی درآزمون کتبی ( قابل دریافت از سایت سنجش )
  2. ارائه فرم اطلاعات فردی تکمیل شده گزینش که باید قبلاً داوطلب از سامانه http://www.gozinesh.medu.ir دریافت و تکمیل نموده باشد به همراه 3 قطعه عکس جدید و پشت نویسی شده ، تصاویر تمامی صفحات شناسنامه ، کارت ملی و مدرک تحصیلی ، به نماینده گزینش مستقر در محل تشکیل پرونده .
  3. ارائه اصل و 2 سری تصویرازگواهینامه فراغت از تحصیل مندرج در آگهی استخدام (تاریخ فارغ‌التحصیلی قبل از1399/07/04)

4-ارائه اصل و 2 سری تصویراز تمامی صفحات شنا سنامه

5-ارائه اصل و 2 سری تصویراز پشت و روی کارت ملی هوشمند یا کارت ملی قبلی به همراه رسید تعویض پیشخوان دولت

6- ارائه اصل و 2 سری تصویر از کارت پایان خدمت یا معافیت دائم هوشمند ( ویژه برادران )

7-ارائه پاکت عکس حاوی 6 قطعه عکس جدید 4×3 پشت نویسی شده علاوه بر 3 قطعه گزینش (شامل نام و نام خانوادگی ، کد ملی و رشته تحصیلی)

8-  سایر مدارک  درصورت داشتن مستنداتبر اساس  نمون برگ شماره ( 6-هـ) به شرح ذیل

الف- ارائه  اصل و تصویرگواهی ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران یا مراجع ذیصلاح برای داوطلبانی که از سهمیه ایثارگری استفاده نموده اند

ب ارائه اصل و تصویر مدارک مربوط به کسر از سن براساس دفترچه راهنمای آزمون برای افرادی که مازاد سن دارند

ج- ارائه اصل و تصویر معرفی نامه از بهزیستی برای داوطلبانی که از سهمیه 3%معلولین استفاده نموده اند

تذکر1:با عنایت به محدودیت زمان، مدارک ناقص به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی پذیرفته نخواهد شد .

تذکر2: عدم مراجعه  برای ارائه مدارک ، تشکیل پرونده درزمان و محل اعلام شده به منزله انصراف تلقی شده و افراد حق اعتراض نخواهند داشت .

تذکر3 : حضور داوطلب پذیرفته شده برای ارائه مدارک ضروری بوده ،  لذا ازتحویل مدارک از طریق همسر، پد ، مادر و . . . خود داری خواهد شد.  

آدرس مراکز برگزارکننده مصاحیه:

آدرس پردیس شهید چمران: حکیمیه ، انتهای بلوار بهار .   تلفن :   2- 77309891                                                           http//:chamran.te.cfu.ac.ir

آدرس مرکز شهید باهنر: خیابان حافظ، جنب تالار فرهنگ .    تلفن : 66703806  - 66701816       http//:bahonar.te.cfu.ac.ir                   ‍‌‌‌

آدرس پردیس نسیبه: شهرک ژاندارمری ، بلوار مرزداران ، زیر پل یادگار امام ، کوچه نسیبه .      تلفن : 44253090    http//:nasibeh.te.cfu.ac.ir

آدرس مرکز شهدای مکه : خیابان شریعتی ، انتهای خیابان معلم  تلفن : 8602228                                               https://makt.cfu.ac.ir/fa/44771

آدرس  مرکز شهید بهشتی : بزرگراه بعثت ، جنب ترمینال جنوب خ شهید بخارایی شمالی ، روبروی مسجدقدس . تلفن:550692678 https://cfu.ac.ir

آدرس شهید شرافت: خیابان انقلاب بین چهار راه ولی عصر و پل کالج ، کوچه شهید سعید پ 17 تلفن:66460809          fa/111851/https://cfu.ac.ir

 

 

 

 

 

نمون برگ شماره (6- هـ) : ارزیابی مدارک و مستندات  بخش کمّی (ارزیابی سوابق آموزشی وپژوهشی)

 

  1. ارزیابی سوابق آموزشی: (برمبنای گواهی رسمی و معتبر ارائه شده توسط داوطلب)

 

شـرح

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

برگزیدگان علمی دانشجویی

رتبه مقطع تحصیلی میان دانشجویان هم رشته وهم ورودی

 

 

رتبه اول

گواهی معتبر

 

 

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

 

رتبه اول

براساس گواهی معتبر از برگزارکننده المپیاد دانشجویی

 

 

رتبه دوم

رتبه سوم

داشتن مدرک زبان معتبر

انگلیسی

------------IELTS

----------- TOFEL

TOLIMO---------

----------- MSRT

طبق جدول پیوست

 

عربی

------آزمون بسندگی زبان عربی(اشتمال)

جمع امتیاز :

 

طبق جدول آزمون زبان  های خارجی

      

 

  1. نرم افزارها و دانش کامپیوتر(برمبنای گواهی رسمی و معتبر ارائه شده توسط داوطلب)

 

نرم افزار و دانش کامپیوتر

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

نرم افزارهای تخصصی

داشتن مدرک معتبر مرتبط باشغل هر نرم افزار

 

جمع امتیاز :

 

 

 

  1. سوابق پژوهشی : (برمبنای گواهی رسمی و معتبر ارائه شده توسط داوطلب)

 

نوع فعالیت

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

مقالات

مقالات علمی- پژوهشی(نشریات داخلی)

هرمقاله مرتبط باشغل چاپ شده

 

هرمقاله غیرمرتبط باشغل چاپ شده 

مقالات علمی- پژوهشی(نشریات خارجی)

هرمقاله مرتبط باشغل چاپ شده

 

هرمقاله غیرمرتبط باشغل چاپ شده

کتاب

تألیف

چاپ هرکتاب مرتبط باشغل

 

چاپ هرکتاب غیرمرتبط باشغل

ترجمه

ترجمه هرکتاب مرتبط باشغل

 

ترجمه هرکتاب غیرمرتبط باشغل

ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع مورد تایید مراجع ذیصلاح

گواهی ثبت اختراع مرتبط باشغل

 

گواهی ثبت اختراع غیر مرتبط باشغل

کسب مقام در  جشنواره های معتبر علمی وهنری

کسبمقام درالمپیادهای علمی،جشنواره های معتبرعلمی(خوارزمی،جوان خوارزمی،رازی،فارابی)و فناوری،هنری، فرهنگی،ادبی،دینی،رسانه،کودکان ونوجوانان،زنان و نهادها، سینمایی

کسب مقام درهر جشنورار مرتبط باشغل

 

کسب مقام درهر جشنورار غیر مرتبط باشغل

پایان نامه وطرح ها ی تحقیقاتی

پایان نامه وطرح ها ی تحقیقاتی معتبر

هرمورد مرتبط باشغل

 

هرمورد غیر مرتبط باشغل

جمع امتیاز:

 

 

به اشتراک بگذارید :