26 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ ۱۴:۲۹:۴۰
کد مطلب:  kqnkcvn9
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی:
کاربردی بودن محتواموجب پیشگیری از بازگشت به بی سوادی است

دراولین جلسه ی شورای پشتیبانی سوادآموزی استان برکاربردی بودن آموزش، توانمندسازی وتوجه به تجربه های جهانی واستفاده ازظرفیت های استان در راستای تسریع فعالیت های سوادآموزی تاکید شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی، سید کمال الدین حسینی دراولین جلسه ی شورای پشتیبانی سوادآموزی استان که در محل استانداری  برگزارشدضمن قدردانی ازتلاش های موثرفعالیت ها واقدامات سوادآموزی استان وکاربردی وقابلیت انعطاف این برنامه ها و فعالیت ها مانند مراکز یادگیری محلی وطرح خودآموز ومراکزicdl باتاکید برتعمیق فعالیت های سوادآموزی افزود: کاربردی بودن محتواموجب پیشگیری از بازگشت به بی سوادی است ودر رشته های دانشگاهی نیز رشته هایی که مطالب ومحتوای آن مدام تغییر می یابد ونیاز به فراگیری زبان انگلیسی درجهت به روزشدن دارد نیز سعی وتلاش بیشتر درجهت فراگیری حتی بیش از دانشجویان رشته زبان انگلیسی به خوبی  دیده می شودوبه این لحاظ اگر درآموزش های نهضت ومراکز یاددهی یادگیری محلی  نیزبه موضوع کاربردی بودن محتوا توجه شود بسیار موثر خواهد بود.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی درادامه به فراگیری وافزایش داده های اطلاعاتی آموزش دهندگان سواد درحین آموزش تاکید کرد وگفت: استفاده از تجربه های جهانی درآموزش مداوم و توجه به این موضوع در طرح های خودآموز وآموزش توام با تدریس وفراگیری آموزش دهندگان وسوادآموزان از مواردی است که می تواند کیفیت تدریس وآموزش که تسهیل شرایط یادگیری است را ارتقا بخشد.

وی ضمن ارائه پیشنهاد استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی در برنامه های سوادآموزی گفت:  این دغدغه که جامعه کم عیار نشده وارزش ها دچار کاستی نگردد وجود دارد واستفاده از تشکل های دارای نیروی جوان وتحصیلکرده  دربرنامه های اجتماعی همچون سوادآموزی به کودکان بازمانده از تحصیل افزایش حس انسان دوستی،مودت،رشد مهربانی درنسل جوان را درپی داشته وسلامت روان وتقویت تشکل ها را محقق می نماید.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی در پایان برتوسعه ی مراکز یادگیری یاددهی محلی متناسب با نیازهای منطقه ای واستفاده از ظرفیت شورای پشتیبانی سوادآموزی درسطح استان تاکید کرد.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش خراسان رضوی نیز دراین جلسه  به فعالیت های حوزه سوادآموزی در سال 94 اشاره کرد وکسب عنوان استان  برتردرآموزش ICDL  ، راه اندازی مراکز یاددهی یادگیری محلی ، طرح خودآموزسواد،آموزش 2500مدیرآموزشگاه ورابط مدرسه  وطرح های کتابت نور وچاپ تمبر یادبود سوادآموزی با مشارکت دستگاه ها ونهادها  را ازاقدامات سوادآموزی استان برشمرد.

علیرضا بهشتی سعادت افزود: طرح آموزش اتباع خارجی ازدیگر طرح هایی است که در سال جاری در دوره سواد ادامه دارد وطرح آموزش کشاورزان با همکاری مروجین کشاورزی وطرح های پوشش سواد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی از طریق خانه های بهداشت، کمیته امداد امام (ره) وبهزیستی وطرح آموزش اولیای بی سواد دانش آموزان ،طرح جذب خانه به خانه ، کودکان کاروحلقه های کتابخوانی نیزدرسال جاری درحال اجرا می باشد.

معاون آموزش وپرورش خراسان رضوی افزود: در16شهرستان آمار بی سوادان زیر 200نفر می باشد ودرپایان سال94استان براساس میزان جمعیت به خصوص 10تا49 سال که جمعیت هدف می باشد درحدود98.2 درصد پوشش سواداموزی داشته ودرانسدادمبادی بی سوادی نیز به بیش از 99درصد رسیده ایم.

بهشتی سعادت میزان باسوادی اولیای دانش آموزان استان را نیز بیش از99.2درصد و باسوادی گروه سنی جوانان 10تا 20سال را بیش از99.5درصدعنوان کردکه نسبت به شاخص کشوری از رشد بیش از2درصد برخورداراست.

وی درپایان بر موضوع توجیه ماموران سرشماری نفوس ومسکن سال 95 درجهت کسب اطلاعات دقیق سواد تاکید کرد.

به اشتراک بگذارید :