13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ۱۰:۵۱:۴۲
کد مطلب:  856k4B14
باحضور مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد :
جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش ناحیه سه مشهد

باحضور دکتر سیدجواد حسینی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش ناحیه سه مشهد برگزار شد و پس از این جلسه مدیران آموزش و پرورش استان و این ناحیه از شهر مشهد در ضیافت افطاری همکاران فرهنگی شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ، دکتر سیدجواد حسینی در جلسه شورای معاونین این ناحیه در جریان برنامه ها و اقداماتی که در این ناحیه از دستگاه تعلیم و تربیت شهر مشهد در حال انجام شدن است قرار گرفته و نکاتی را برای بهبود شرایط و روند اقدامات یادآور شد.

وی با تاکید بر بروز رسانی ساختار آموزش و پرورش ناحیه سه مشهد از کسب رتبه های برتر این اداره در بسیاری از برنامه هایی که اداره کل آموزش و پرورش استان جهت اجرا به نواحی و ادارات تابعه ابلاغ کرده تقدیر کرد و افزود : ایجاد مرکز اختلالات یادگیری و شناسایی دانش آموزان دارای نیاز به این مراکز و ارایه خدمات ویژه به آن ها ، برنامه ریزی و اجرای پروژه مدرسه خیرساز حسین ثابت و روند جذب این خیر و سرمایه گذاری در آموزش و فرهنگ این ناحیه از ویژگی های مثبت و اقدامات بسیار خاص این ناحیه است.

 وی همچنین افزود : باتوجه به شرایط ویژه ای که مدرسه خیرساز ثابت دارد تنظیم محتوی برای آموزش در این مرکز آموزشی که رویکردش براساس نگاه به ادبیات کهن و عرفانی فارسی همراه با گرایش به نگاه علمی و پژوهشی در این حوزه است خواهد بود.

حسینی با تبیین اجرای طرح ارزیاب اولیا و ارزیابی روسای انجمن ها در قالب طرح همتا از از انجمن های اولیائ و مربیان فعال در ناحیه مهمترین حسن این نوع ارزیابی را در جریان مشکلات و چالشهای آموزش و پرورش قرار گرفتن اولیا دانست و بر تداوم اجرای آن به صورت کیفی تاکید کرد .

 این مقام مسئول با تاکید بر این موضوع که هشتاد درصد مدارس ناحیه سه مشهد را مدارس غیر دولتی تشکیل می دهند بر کیفیت بخشی بیش از پیش به اقدامات و برنامه های علمی ، آموزشی ، پرورشی و فرهنگی و سلامت در این مدارس تاکید کرد.

حسینی در همین رابطه گفت : نگاه ما به مدارس غیر دولتی  نگاه هدایت ، حمایت و کفایت و نظارت است ، اعتقاد داریم در قبال این گونه مدارس باید در چارچوب سیاست دولت که توسعه مدارس غیر دولتی است عمل کنیم تا  در نهایت بتوانند به خوبی به افزایش عدالت و کیفیت آموزشی کمک کنند  .

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی تاکید کرد : توجه به ضرورت و اهمیت برنامه ریزی در پیشبرد اهدف مدارس غیردولتی در کنار نظارت مستمر و پیگیر بر عملکرد این مراکز آموزشی از نکات کلیدی است که در اجرای برنامه های این بخش بهبود عملکرد ایجاد خواهد کرد و بر همین پایه هم اعتقاد داریم مداخله موثر داشتن در این مدارس از سوی مدیران دستگاه تعلیم و تربیت بسیار مهم است.

منصوره شریف الحسینی رئیس آموزش و پرورش ناحیه سه مشهد هم در این جلسه گزارش مبسوطی از اقدامات و برنامه هایی را که در این ناحیه در حال اجراست را ارائه کرد.

 

 

به اشتراک بگذارید :