23 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ۱۲:۳۶:۰۴
کد مطلب:  dHao47ei
در نشست دو جانبه اي روساي مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان و مركزامور بين الملل و مدارس خارج از كشور
تاسيس مدارس استعدادهاي درخشان در كشورهاي همسايه پيشنهاد گرديد

كشورهايي نظير تاجيكستان به لحاظ ارتباطات زباني و نزديكي فرهنگ دو كشور بسيار خوب است ،‌همچنين كشورهاي نظير افغانستان عراق را نيز بايد فعال نماييم

درروز يكشنبه مورخ 95/04/05 نشست دو جانبه اي با حضور  رئيس  مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان و قائم مقام وزير در اموربين الملل و مديران مركزبين الملل و مدارس خارج از كشور در سالن جلسات سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان برگزار شد .

قائم مقام وزير در امور بين الملل تصريح كرد :به دليل  هدايت صحيح تحقيقات و پژوهش هاي معلمان مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور محتواي گزارشات پاياني همكاران اعزامي كيفيت بخشي شده است . در همين راستا در جلسه  25/3/95 رابطين بين الملل يك لوح فشرده از پژوهش هاي جمع آوري شده به كليه افراد حاضر در جلسه اهدا شد .

رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور تاكيد كرد امسال 270معلم اعزامي به اقصا نقاط دنيا خواهيم داشت كه قبل از اعزام محتوا و موضوع تحقيق و پژوهش خودرا بايد مشخص نمايند ، امتيازات تدوين اين گزارشات پاياني بر اساس نياز و درخواست سفارش حوزه هاي ستادي تدوين خواهد شد و ما امتياز تدوين اين گزارشات را در ارزشيابي سالانه معلمان اعزامي لحاظ خواهيم كرد و اين توجه ويژه به تحقيق و پژوهش موجبات رشد را فراهم خواهند نمود .

رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان بر تاسيس مدارس استعدادهاي درخشان در برخي از كشورها تاكيد كرد و گفت : كشورهايي نظير تاجيكستان به لحاظ ارتباطات زباني و نزديكي فرهنگ دو كشور بسيار خوب است ،‌همچنين كشورهاي نظير افغانستان عراق را نيز بايد فعال نماييم .در بحث المپيادهاي علمي نيز كه در محتواي يادداشت تفاهمات دوجانبه درج مي شود ما حاضريم ديپلماسي تعليم و تربيت را تقويت نماييم .

خليل الله بابالو گفت :لازم است تاكيد نمايم دراواخر تيرماه كميسيون مشترك همكاريهاي علمي آموزشي فرهنگي اقتصادي دوكشور ايران و تاجيكستان برگزارخواهدشد و از مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان مي خواهيم كه در نشستهاي كارشناسي كميسيون مشترك فعالانه حضوريابند .وموضوعات مورد علاقه دوكشور را در دو حوزه تيزهوشان و المپيادهاي علمي شش گانه مطرح نمايند .ما در حال حاضر برروي يادداشت تفاهم همكاريهاي علمي آموزشي فرهنگي دوجانبه با جمهوري اسلامي افغانستان به منظور اقدام و عمل تمركز نموده ايم .و با اداره كل غرب آسياي وزارت امورخارجه جلساتي داشته ايم و مي خواهيم برنامه منسجمي در وزارت آموزش و پرورش درزمينه توانمندسازي و ارتقاي ظرفيت هاي وزارت معارف جمهوري اسلامي افغانستان به طور عملياتي اجرايي نماييم.البته دردوره هاي قبل هم بوده ولي به طور پراكنده مثلا دوره تربيت مدرس يا تربيت معلم برگزارمي شده يا بورسيه هايي به كارشناسان وزارت معارف افغانستان براي طي دوره هاي كارشناسي ارشد اعطا مي شده است .لكن اكنون درنظرداريم برنامه هاي عملياتي افغانستان را هدفمند ومنسجم نماييم .

دكتر شجاعي در ادامه گفت : با اجرايي نمودن يادداشت تفاهم ها موافقيم سال 1392 كه بنده براي ايراديك سخنراني دردانشگاه دعوت شده بودم معاون وزير اقليم كردستان درآن سخنراني حضورداشتند بسيارابراز علاقه نمودند كه از ظرفيتهاي وزارت آموزش و پرورش بهره برداري نمايند .

ما دردوبخش آمادگي خوبي داريم بخش اول چگونه مي توانيم مراكز استعدادهاي درخشان را به صورت معين در نظر بگيريم و مراكزي را در كشورهاي دوست و برادر تاسيس و راه اندازي نماييم .

بخش دوم  اين كه كميته هاي علمي ما حاضرند وقت بگذارند و ما تيمهاي علمي در وزارت آموزش و پرورش كشورهاي دوست و برادر نظير تاجيكستان ؛عراق ،جمهوري اسلامي افغانستان تربيت نماييم .

نكته ديگر اين كه ما مي توانيم برنامه ريزي خوبي براي كيفيت بخشي به امر آموزش و پرورش دانش آموزان اتباع خارجي هم در حوزه پرورش شناسايي و هدايت و پرورش استعدادهاي برتر و هم حوزه المپيادهاي علمي داشته باشيم .

به اشتراک بگذارید :