26 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ ۱۰:۲۰:۱۱
کد مطلب:  rrbP2JxR
در جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش استان مطرح شد:
بانک اطلاعات جامع فضاهای آموزشی و اداری آموزش ‌و پرورش استان ایجاد می‌شود

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در جلسه کمیته هماهنگی و برنامه ریزی این سازمان گفت: ساماندهی فضای اداری در راستای اقتصاد مقاومتی در مشهد یکی از مواردی بوده که به شدت پیگیر آن بودیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، دکتر سیدجواد حسینی در این جلسه اظهار داشت: در این کمیته‌به دنبال ‌پیگیری و اجرای کیفی برنامه ها هستیم که‌خوشبختانه به نتایج خوبی هم رسیدم.
وی در ادامه با اشاره به این که ‌توجه به ‌هدف های عملیاتی که در نظام برنامه ریزی برای ادارات و بخش های زیرمجموعه درنظر گرفتیم باید مدنظر باشد تاکید کرد: ساماندهی فضای اداری در راستای اقتصاد مقاومتی در مشهد یکی از مواردی بوده که به شدت پیگیر آن بودیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کوچک سازی حجم اداری نواحی مشهد با کم کردن تعداد ادارات می تواند به افزایش بهره وری کمک کند و قطعا به دنبال بررسی و اجرای این‌ موضوع خواهیم‌بود.
حسینی ایجاد یک بانک اطلاعات جامع از فضاهای آموزشی استان را موضوع ‌بسیار مهم‌ و مفیدی دانست که از سوی کمیته برنامه ریزی پیگیری می شود و در همین رابطه گفت: لازم است مدیران ادارات تابعه در خصوص چگونگی اجرای این طرح و اهمیت اجرای آن توجیه‌شوند تا بالطبع آن ‌مدیران مدارس هم در جریان چگونگی روند تهیه این بانک ‌اطلاعات قرار گیرند ، در این بین بحث نظارت و ارزیابی بر صحت اطلاعات وارد شده در این بانک بسیارمهم است که باید مدنظر قرار گیرد. ‌
دکتر سیدابوالفضل احمدی معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان هم در این جلسه اظهار داشت: باتوجه به این که برای موفقیت یک‌سازمان نیاز داریم نظام برنامه ریزی تا عمق بخش های مختلف آن نفوذ پیدا کند طراحی این برنامه ها را در آموزش و پرورش استان پایه ریزی کردیم.
وی افزود : اجرای این نظام برنامه ریزی ضمن ایجاد ارتباط مطلوب بین بخش های مختلف سازمان اهداف را تبیین کرده و در نهایت موجب بهبود شرایط سازمان در راستای قرارگرفتن در مسیر موفقیت خواهد شد

به اشتراک بگذارید :