13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ ۰۹:۵۰:۴۹
کد مطلب:  AwHLThRq
باهدف بررسی ورفع مشکلات یک آموزشگاه شبانه روزی صورت گرفت؛
بازدید مدیرکل ورییس مجمع خیرین مدرسه سازاستان از آموزشگاه خیرساززهرارستگارمقدم درناحیه 5مشهد

دکترحسینی دربازدید ازآموزشگاه شبانه روزی دخترانه زهرا رستگارمقدم درحاشیه ی شهرمشهد برضرورت توجه به مدارس دارای موقعیت های ویژه وارتقای این مدارس تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، دکتر سید جواد حسینی ضمن بازدید ازآموزشگاه شبانه روزی خیرساز زهرارستگارمقدم که باحضور رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان،معاونین هماهنگی و آموزش متوسطه اداره کل ومدیر آموزش وپرورش ناحیه5مشهد مقدس صورت گرفت به بررسی راهکارهای ارتقای این آموزشگاه پرداخت وگفت: برخی کاستی ها درمناطق حاشیه شهروجوددارد که ساختارهای اداری وقانونی برآن متمرکز نشده است ودرچنین مناطقی با شرایط خاصی که وجود دارد وجود مرکز شبانه روزی رستگارمقدم که با همت خیرین احداث شده است فرصتی مغتنم برای دانش اموزان دخترمستعد محروم ویا درمعرض آسیب می باشد تا توانمندی های آنان ارتقا یابد.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی با اشاره به کسب عنوان ممتاز تنهامدرسه ی مدیریت محورکشورتوسط آموزشگاه عبدالله رضوی شاندیزودیگر نمونه های مشابه برنقش محوری ورشد دانش آموزان محروم مستعد و وجوداستعداد وبالندگی دراین دانش آموزان  ولزوم تمرکز وتوجه به آنان وارتقای کمی وکیفی این گونه مدارس تاکید کرد.  

غلامعلی رافتی رییس مجمع خیرین مدرسه سازاستان نیز دراین بازدید بر ضرورت توجه  وارتقای مدارس بخصوص مدارس خیرساز درجهت عملی شدن نیت خیرین وواقفین تاکید کرد.

محمدجواد اورعی غلامی مدیر آموزش وپرورش ناحیه 5مشهد نیز دراین بازدید گزارشی از فعالیت  این آموزشگاه  ارائه نمود.

درپایان این بازدید نیز مدیر کل آموزش وپرورش استان  برارتقای کیفی وافزایش تعداد دانش آموزان این مرکز به 80نفر تاکید نموده ودرجهت تامین  نیروی  انسانی مجرب  مورد نیاز وسایر کمک های موردنیاز این مرکز قول مساعدداد.

شایان ذکراست این آموزشگاه شبانه روزی همراه با خوابگاه توسط خیرمدرسه ساز زهرا رستگارمقدم باهدف کمک به دانش آموزان دختر درمعرض آسیب درحاشیه شهر مشهد در سال 82 احداث گردیده است.

به اشتراک بگذارید :