26 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ ۲۱:۳۲:۱۸
کد مطلب:  TPoy5LA7
گزارش تصویری
ورود شرکت کنندگان مسابقات علمی و کاربردی هنرجویان شاخه کار و دانش کشور به مشهد

ورود شرکت کنندگان مسابقات علمی و کاربردی مخصوص هنرجویان شاخه کار و دانش کشور به مشهد - گزارش تصویری

ورود شرکت کنندگان مسابقات علمی و کاربردی مخصوص هنرجویان شاخه کار و دانش کشور به مشهد - گزارش تصویری

به اشتراک بگذارید :